Nieuwegein start proef voor minder zwerfafval

De gemeente Nieuwegein start na de zomer een proef om te kijken of het zwerfafval afneemt door een andere wijze van verdeling en plaatsing van afvalbakken. Deze proef wordt uitgevoerd in (Hoog) Zandveld-Lekboulevard, Batau-Noord en Vreeswijk. De gemeente vraagt bewoners om via de wijkplatforms mee te denken over de uitvoering van deze proef.

De gemeente Nieuwegein telt op dit moment 813 afvalbakken in de openbare ruimte. Een aantal gemeenten heeft grote hoeveelheden afvalbakken weggehaald en ontdekt dat dit geen invloed heeft op de hoeveelheid zwerfafval. Tegelijkertijd is in ons land een andere gedachte over afval ontstaan. We zien het afval nu als potentiële grondstof (zoals het recyclen van papier en plastic). Dit past ook in het nieuwe beleid om afval te beschouwen als grondstof en het restafval te laten afnemen door meer afval te scheiden.

Via het wijkplatform wordt bewoners gevraagd om mee te denken. De aannemer ruimt per proefwijk telkens een keer per week het zwerfafval op en leegt een keer per week de afvalbakken. Op die manier wordt het aantal zwerfvuilzakken gemonitord en gekeken of het zwerfafval afneemt. Als de inbreng van de bewoners breed gedragen wordt en uitvoerbaar is, zal de gemeente dit mogelijk maken. De financiering komt uit de door het afvalfonds beschikbaar gestelde middelen.

Gedurende de pilots, die een jaar duren, blijft de gemeente zorgen voor de openbare ruimte. Daarbij streeft de gemeente naar dezelfde kwaliteit als dat nu het geval is. Mogelijk dat er daarom gedurende de pilots andere en/of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In Batau Noord is de aanpak van de proef om afvalbakken te laten adopteren. In (Hoog) Zandveld-Lekboulevard worden alle afvalbakken weggehaald. In Vreeswijk wordt het afval gescheiden ingezameld met speciale afvalbakken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk