Nieuwegein roept zorgaanbieders op tot samenwerking

De zorg voor inwoners op een betere manier organiseren. Met dat doel op het vizier heeft de gemeente een uitgestoken hand richting zorgaanbieders uit de regio. De gemeente Nieuwegein bereidt zich, samen met de andere Lekstroomgemeenten, voor op de transitie AWBZ naar Wmo. Tijdens de eerste bijeenkomst in Nieuwegein werden zorgaanbieders opgeroepen om in samenwerking tot innovatieve oplossingen voor ondersteuningsvragen van inwoners te komen.

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding en persoonlijke verzorging van inwoners met een beperking of chronische ziekte. Hoewel het wetgevingstraject vanuit Den Haag nog niet is afgerond, bereidt de gemeente zich voor. In de aanloop naar 2015 presenteert de gemeente Nieuwegein haar visie en uitgangspunten op zorg en ondersteuning. ‘Aandacht voor de behoeften en mogelijkheden van iedere zorgvrager staan daarin centraal’, aldus wethouder Hans Adriani van o.a. Wmo/welzijn. ‘Belangrijk zijn de activering van eigen kracht, welzijn en zorg dichtbij mensen thuis, ondersteuning op maat en integrale aanpak volgens één huishouden, één plan, één regisseur. Maar ook dat voor alle mensen die zorg nodig hebben, goede zorg beschikbaar blijft.’ De wethouder riep zorgaanbieders op om over de schaduw van eigen organisatiebelang heen te denken en samen te werken in het belang van de inwoner.

De gemeente zet in op preventie en participatie. De behoeften van inwoners en mantelzorgers uit verschillende doelgroepen zijn gepeild in een behoefteonderzoek. Met die informatie gaan zorgaanbieders, zowel informeel als formeel, om tafel. De gemeente organiseert samen met welzijnsorganisatie MOvactor en Cliëntenbelang Utrecht een aantal werkbijeenkomsten. Zorgaanbieders worden in deze sessies uitgedaagd om gezamenlijk welzijn- en zorgarrangementen te ontwikkelen. Deze arrangementen moeten voorzien in algemene en maatwerkvoorzieningen.

De werkbijeenkomsten voor de coproductie vinden in september en oktober plaats. Vervolgens gaat de gemeente pilots voor het jaar 2014 uitschrijven waaraan organisaties mee kunnen doen. Dit geeft organisaties de kans om al te werken met een nieuwe aanpak. Het geeft de gemeente een beeld welke welzijn- en zorgarrangementen een goed alternatief zijn voor de huidige voorzieningen en vanaf wanneer het mogelijk is om hiervan gebruik te maken. In september 2014 maakt de gemeente op basis van de input uit de pilots contractafspraken met partijen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren