Katern

Nieuwegein ontwikkelt visie op economie van de toekomst

Burgemeester Frans Backhuijs en wethouders nodigen professionals uit om deel te nemen aan de economische kopgroep Nieuwegein. Ondernemers en partners uit de stad zoals onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties krijgen de mogelijkheid om mee te denken over een sterke economie van de toekomst.

De wereld verandert, de dynamiek van economische, technologische en maatschappelijke veranderingen is groot. Een nieuwe economische visie draagt bij aan het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid en het behouden van bestaande werkgelegenheid. Nieuwegein wil dat ondernemers ook in de toekomst gewoonweg kunnen ondernemen en er voor bewoners voldoende banen zijn. Dat biedt zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid om mee te doen. De gemeente initieert in februari en maart interactieve bijeenkomsten om voor eind van het jaar te komen tot de economische visie.

In de regio Utrecht is Nieuwegein onderdeel van de meest competitieve regio van Europa. Afgelopen jaar was de groei van werkgelegenheid in Nieuwegein +1,5%, waarmee Nieuwegein uitkomt op bijna 42.000 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die aandacht van ondernemers, partners en de gemeente vragen. Sommige banen worden in de toekomst overbodig; robots worden ‘zelf lerend’ en zijn daardoor beter in staat om complexe taken uit te voeren. Het klimaat verandert en grondstoffen worden schaarser, wat kansen biedt voor energiebesparing en duurzame mobiliteit. De arbeidsmarkt wordt flexibeler en internationaler. Mensen werken minder vaak in vaste dienst bij één bedrijf, maar zijn zzp’er of hebben verschillende werkgevers. De aansluiting en samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker.

Ophalen van thema’s
Het hebben van een baan in een prettige omgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn, het geluk van mensen. De gemeente wil samen met de stad werken aan een sterke economie van de toekomst. Tijdens de interactieve bijeenkomsten kunnen ondernemers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties aangeven welke thema’s zij belangrijk vinden. Zij geven aan hoe de economische visie hen helpt en waarover het gaat. Tegelijkertijd wil de gemeente met de economische visie vaststellen hoe zij ondernemers kan faciliteren om (nog meer) tot bloei te komen.

Nieuwegein in de regio
Nieuwegein maakt onderdeel uit van een regionale economie. Bijna 34% van de werkenden in Nieuwegein woont ook in Nieuwegein. Daarnaast komt een
groot deel van alle werkenden uit Utrecht, IJsselstein, Houten en Vianen. De ruimtelijk economische koers is een visie waar regionale U-10 gemeenten aan werken. Dat gaat hand in hand met de lokale visie voor Nieuwegein. De economische visie geeft ook invulling aan het speerpunt uit de Toekomstvisie ‘Nieuwegein naar 2025: Een bedrijvige stad in een sterke regio’.

Proces
De thema’s worden, na vaststelling door de gemeenteraad in mei, in de economische visie uitgewerkt. Opnieuw gaan ondernemers en partners uit de stad voor de zomer rond de tafel voor de uitwerking van de thema’s. In het najaar is de concept economische visie gereed.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk