Katern

Nieuwegein nog niet aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu heeft maandag 13 januari jl. in Utrecht het Schone Lucht Akkoord ondertekend met 36 gemeenten en 9 provincies, waaronder de provincie Utrecht. Ook de gemeente Amersfoort en Utrecht hebben het akkoord ondertekend. Nieuwegein deed niet mee.

De afspraken uit dit akkoord moeten ervoor zorgen dat de lucht in 2030 zoveel schoner is dat er de helft minder mensen ziek van worden en overlijden. Een item dat natuurlijk erg speelt in Nieuwegein.

Nieuwegein ligt ingesloten tussen de drukke snelwegen A2, A12 en de A27. Ook de dieselmotoren van de schepen in De Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben een grote invloed op de gezondheid van de inwoners van Nieuwegein.

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden. Deze komt van het wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het Schone Lucht Akkoord bouwt daarbij voort op bestaand beleid zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak.

‘De gemeente Nieuwegein heeft het akkoord nog niet ondertekend’, zo laat zij weten. Gemeente Nieuwegein neemt nu wel deel aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, waarvan het Schone Lucht Akkoord per 1 januari 2021 de opvolger is. Door haar ligging tussen snelwegen, en een drukbevaren Amsterdam-Rijnkanaal, is het onderwerp schone lucht actueel voor Nieuwegein.

De gemeente Nieuwegein in een reactie: ‘De gemeente wil zich inzetten voor schone lucht, en dat zullen we gezamenlijk doen met andere partijen (zoals provincie, Rijkswaterstaat en het Rijk). In de komende tijd maken wij een afweging of aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord voor Nieuwegein meerwaarde biedt en zo ja, dan sluiten wij mogelijk alsnog aan.’

Namens de provincie tekende gedeputeerde Rob van Muilekom het Schone Lucht Akkoord.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk