Nieuwegein niet onder toezicht maar wel plekje gedaald op de interventieladder

In de Nederlandse opvangcentra verblijven onder andere asielzoekers die, na screening door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze vergunninghouders moeten zo snel mogelijk de opvangcentra verlaten en reguliere woonruimte betrekken. Daarmee wordt een snelle integratie in de Nederlandse samenleving bevorderd.

In Nieuwegein verblijven veel vergunninghouders (statushouders) in het pand aan de Luifelstede in de binnenstad van Nieuwegein. Ook zij dienen een reguliere woning te krijgen.

‘Nieuwegein liep altijd voorop met het herhuisvesten van vergunninghouders. Echter voor de tweede helft van 2018 geldt dat er een achterstand is opgelopen van 16 vergunninghouders. Dat betekent dat de gemeente Nieuwegein van trede 1 naar trede 2 gaat op de interventieladder. En niet onder toezicht komt te staan van de provincie Utrecht, zoals diverse andere media eerder berichtte’ aldus Marlies Verhoef, bestuursadviseur communicatie/woordvoerder bij de provincie Utrecht.

De minister van Veiligheid en Justitie maakt elk halfjaar bekend hoeveel vergunninghouders in Nederland moeten worden gehuisvest. Dat aantal wordt, naar rato van het aantal inwoners, verdeeld over de gemeenten in Nederland. De totale taakstelling is gebaseerd op de inschatting van het aantal vergunninghouders voor het komende halfjaar. De gemeenten zijn op grond van de Huisvestingswet 2014 verplicht deze taakstelling te realiseren.

‘Pas als een gemeente inderdaad meerdere taakstellingsperioden niet voldoende vergunninghouders huisvest en de achterstand loopt verder op, dan wordt een gemeente op trede 3 geplaatst van de interventieladder wat inhoudt: actief toezicht. Dat is in de gemeente Nieuwegein niet het geval’ zegt Marlies Verhoef.

Om te bepalen of tot ingrijpen wordt overgegaan, doorloopt de toezichthouder een ‘interventieladder’. Deze bestaat uit 6 stappen: van signaleren tot en met het definitief toepassen van het instrument. Op 1 juli dit jaar zal er weer gekeken worden hoe het staat met de huisvesting van de vergunninghouders in Nieuwegein.

Het pand aan de Luifelstede in de binnenstad van Nieuwegein

2 thoughts on “Nieuwegein niet onder toezicht maar wel plekje gedaald op de interventieladder

  1. John

    De Nederlanders moeten maar op de wachtlijst blijven staan.hoe zot is dat?

  2. Fred

    Is er ook een interventieladder voor de toewijzing aan de inwoners die al jaren lang staan ingeschreven? Deze vissen steeds achter het net.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren