Nieuwegein moet werk maken van extra opvang vluchtelingen

D66 vindt dat Nieuwegein, als een van de grotere steden in onze provincie, meer vluchtelingen moet kunnen opvangen dan we nu doen. Het persbericht dat het College vanmiddag heeft uitgestuurd, is wat ons betreft dan ook te karig.

Europese aanpak, lokaal opvangen
De komst van grote groepen vluchtelingen naar Europa domineert het nieuws. Dit jaar zijn al honderdduizenden mensen naar Europa gekomen en het einde lijkt nog lang niet in zicht. De beelden van tientallen, soms honderden mensen bijeengepakt op gammele bootjes staan bij velen op het netvlies gebrand.

Een Europese aanpak is wenselijk, waarbij alle landen naar vermogen bijdragen aan een menswaardige oplossing. Maar hier kunnen we niet op wachten, D66 wil niet wegkijken van deze problematiek. De grote problemen in de wereld vragen om grote oplossingen.

We huisvesten al vluchtelingen
In onze gemeente worden al jaren vluchtelingen opgevangen. Vluchtelingen die voor oorlogsgeweld of politieke vervolging hun land moeten verlaten, zijn welkom in onze stad. Dit jaar komen 70 mensen met een verblijfsvergunning naar Nieuwegein. De gemeente is hard aan de slag om voor hen een geschikte plaats in onze samenleving te bieden. Daarvoor onze complimenten!

Dat het College de ‘nijpende vluchtelingenproblematiek’ zich aantrekt, vinden we goed. Dat het College het vooralsnog houdt bij ‘mogelijkheden voor opvang te verkennen’ vinden we echter te mager.

We hebben het over bescheiden getallen als we kijken naar de hoeveelheid mensen die op de vlucht is. Wij zijn ervan overtuigd dat onze stad deze mensen een nieuw thuis en een nieuw toekomstperspectief kan bieden.

Toekomst biedt ruimte
Er is natuurlijk meer nodig dan een woord van welkom. Er zijn een aantal vraagstukken die om een oplossing vragen. Huisvesting is uiteraard de eerste prioriteit. D66 roept de gemeente, maar vooral ook vastgoedeigenaren en makelaars op om actief te zoeken naar leegstaande kantoren en andere gebouwen die we geschikt kunnen maken voor (tijdelijke) opvang van vluchtelingen en mensen die een verblijfstatus hebben gekregen. Wij hebben al veel ervaring met kantoortransformaties, laten we die ervaring en ruimte inzetten om iets goed te doen voor onze medemens.

Toekomst biedt meer
Daarna moeten we nadenken over de vraag hoe we deze mensen kunnen helpen bij het leren van Nederlands, het volgen van een studie of het vinden van werk. Een project, zoals in Eindhoven, waarbij statushouders alvast aan het werk kunnen, zonder te hoeven wachten op een definitieve woning, extra taallessen en het afronden van inburgeringscursussen, hoort daarbij tot de mogelijkheden. Een deel van de vluchtelingen, die verschrikkelijke dingen hebben gezien en meegemaakt, zal behoefte hebben aan (geestelijke) gezondheidszorg. Dit alles doet een beroep op onze stad. We zijn er van overtuigd dat we deze vraagstukken gezamenlijk kunnen aanpakken.

Toekomst maken we samen
Wij hebben als politieke partijen geen pasklare antwoorden op alle vragen die op ons afkomen. Maar we willen samen met bewoners en ondernemers werken aan oplossingen om eerdergenoemde vraagstukken op te lossen.

Het is aan ons, de politiek en gemeente, om het goede voorbeeld te geven. Op zoek te gaan naar soms onconventionele oplossingen en een tand bij te schakelen door nu eerst meer tijdelijke woonruimte te realiseren. Laten we daarbij vooral ook de kracht van onze stad inzetten: toekomst- en ontwikkelgericht.

One thought on “Nieuwegein moet werk maken van extra opvang vluchtelingen

  1. John

    D66 moet zich wat intomen,er lopen hier al genoeg criminelen.
    Zorg eerst als gemeente voor jongerenhuisvesting en ouderen zorg.
    Dat laat nu al heel wat te wensen

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk