De gemeenteraad in verkiezingstijd

Normaliter brengt de gemeenteraad u vanaf deze plek op de hoogte van de agenda van de aankomende Avond voor de Stad of de Raadsvergadering. In verband met de verkiezingen wordt er in maart echter niet vergaderd. Althans, de reguliere vergaderingen vinden geen doorgang, maar de raad komt wel bijeen. Hieronder leest u meer over de activiteiten van de raad vanaf het vaststellen van de definitieve verkiezingsuitslag.

Duidingsdebat
Op 21 maart wordt in een openbare zitting de definitieve verkiezingsuitslag vastgesteld. Vanaf dit moment is officieel bekend hoeveel stemmen en zetels elke partij behaald heeft, maar ook hoeveel voorkeursstemmen alle kandidaten behaald hebben. Iemand die op plek 6 stond bij een partij die 3 zetels haalt, kan op die manier toch in de raad komen. Op 21 maart moet dit allemaal duidelijk zijn.

Diezelfde avond, vanaf 19:30 uur, vindt vervolgens het zogeheten duidingsdebat plaats. Tijdens dit debat geven alle fracties hun mening over de uitslag van de verkiezingen. Wie moet het initiatief nemen bij de formatie? Welke partijen willen meedoen in de coalitie? Op dit soort onderwerpen geeft de nieuwe raad een eerste visie en daarmee wordt het startsein gegeven voor het formatieproces, waarin een aantal partijen een coalitie gaat proberen te vormen waarmee zij minimaal 17 van de 33 raadszetels bezitten.

Afscheids- en installatieraad
Vervolgens wordt er op 29 maart afscheid genomen van de huidige raad. De raadsleden die in de nieuwe periode niet terugkeren zullen worden toegesproken door burgemeester Frans Backhuijs en de dag wordt afgesloten met een feestelijk diner. Woensdag 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Uiteraard leggen de nieuwe raadsleden hierbij ook de eed of belofte af. Betekent dit overigens dat de gemeente Nieuwegein formeel één dag zónder raad functioneert? Nee, want al op 29 maart wordt door de oude raad het besluit genomen tot benoeming van de nieuwe raad.

Tot slot
De Nieuwegeinse raad roept u van harte op om op 14, 15 of 16 maart uw stem uit te brengen! Voor meer informatie over campagneactiviteiten, vergaderdata en meer klik hier. Verder kunt u van alle nieuws rondom de gemeenteraad op de hoogte blijven via de gebruikelijke kanalen: Facebook (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk