Nieuwegein kan verder met bouw nieuw politiebureau na uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft woensdag 3 april jl. de bezwaren van twee inwoners tegen het nieuwe politiebureau van Nieuwegein afgewezen. Het nieuwe politiebureau komt op de plek tussen de carpoolplaats en de A2-afrit Nieuwegein-Zuid. Dit eenheidsbureau is verantwoordelijk voor de politietaken van Houten, Nieuwegein en Vijfheerenlanden. De gemeente Nieuwegein had eerder op 13 oktober 2022 het bestemmingsplan ‘Politiebureau’ vastgesteld. Twee inwoners hebben daar bezwaar tegen gemaakt. De gemeente kan nu, vanwege het afwijzen van alle bezwaren door de Raad van State, verder met de ontwikkeling van het nieuwe politiebureau.

Het politiebureau aan de Schakelstede in City (de binnenstad van Nieuwegein) gaat verhuizen. Het nieuwe politiebureau komt aan de Zandveldseweg. De verhuizing is nodig, omdat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en de politie ook in de toekomst voor de hele regio goed bereikbaar moet blijven.

De bouw van het nieuwe politiebureau begint na de zomervakantie van 2024. Als het nieuwe politiebureau in gebruik wordt genomen, wordt het bestaande politiebureau in het centrum van Nieuwegein aan de Schakelstede 75 opgeheven. De politie heeft het ontwerp klaar. Daarmee is ook duidelijk waar het gebouw precies komt te staan en hoe het eruit komt te zien.

Bewoners komen kijken naar de inloopavond januari jl.

De bezwaarmakers
Eén bewoner woont in de omgeving van het oude politiebureau aan de Schakelstede bij City Plaza. De bewoner vindt dat de politie in het centrum moet blijven. Ook vindt hij dat onvoldoende rekening is gehouden met de natuur, geluidsoverlast en luchtkwaliteit. De Raad van State legt uit dat je volgens de wet een direct belang moet hebben om met succes bezwaar te kunnen maken. Omdat de bezwaarmaker drie kilometer van het plangebied woont, is dat niet het geval. Het is aan de gemeenteraad om over deze punten een afweging te maken. De Raad van State vindt de verhuizing naar de zuidrand van Nieuwegein niet onlogisch, want Houten heeft al een eigen politiebureau, maar Vijfheerenland niet en die gemeente is niet snel genoeg vanuit het centrum van Nieuwegein te bereiken.

De andere bezwaarmaker is een bewoonster van het appartementencomplex tegenover de plek van het nieuwe politiebureau. Ook zij vindt dit geen goede plek, ze verwacht te veel lawaai van de sirenes en ze ziet de natuur aangetast. Faunabuizen onder de weg door zouden volgens een ecologisch rapport een oplossing kunnen bieden, maar die zijn in het bestemmingsplan niet verplicht vastgelegd. In het bestemmingsplan staat dat de aanleg van faunabuizen inderdaad wenselijk is en door dit plan juist financieel mogelijk wordt gemaakt. Maar “uit het oogpunt van een ruimtelijke ordening” (een wettelijk criterium) is dit niet noodzakelijk en het is daarom niet als juridische verplichting opgenomen. De Raad van State is het daarmee eens.

De bewoonster voert ook aan dat de nieuwbouw een uitbreiding is van het stedelijk gebied en dat mag niet zomaar. De Raad van State ziet dat anders. De plek is omringd door de autoweg en de afrit, sluit direct aan op het woongebied en is bereikbaar via de Lekboulevard en een voetgangersoversteekplaats over de Zandveldseweg. Ook gaat de Raad van State niet mee in het bezwaar tegen overlast van de sirenes. De politie rukt maar een paar keer per dag uit met sirene en ‘s nachts hooguit één keer per maand. Volgens de politie is die inschatting, die is gebruikt in het geluidsrapport, zelfs nog te hoog, want meestal worden noodmeldingen opgevangen door politieauto’s die al onderweg zijn.

Politiebureau Nieuwegein

Ontwerp van het nieuwe politiebureau

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk