Nieuwegein in bezwaar tegen gas- en olieboringen in de regio

De provincie Utrecht wil dat de vergunning voor energiecentrale Vermilion om olie en gas op te sporen alsnog wordt ingetrokken. Ook in Nieuwegein kan het bedrijf met deze vergunning zoeken naar olie en aardgas. Samen met Woerden, Oudewater, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden, Utrecht en de provincie wil zij dat de vergunning hiervoor wordt ingetrokken. De provincie laat weten dat dit soort activiteiten niet passen bij de duurzame ambities in de regio.

Het provinciebestuur is tegenstander van aardgaswinning in de regio Utrecht. “Nieuwe winningen passen niet bij de provinciale ambitie om de warmtevraag in 2040 volledig duurzaam in te vullen.” Ook vindt de provincie het besluit om over te gaan tot verlenging onvoldoende onderbouwd.

In 2007 verleende het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke opsporingsvergunning voor een groot deel van de provincie Utrecht. Die verliep in november 2018. Ruim twee jaar later is de vergunning alsnog verlengd door het ministerie.

Het gebied van de opsporingsvergunning is ruim 1100 vierkante kilometer groot. Het grootste deel ligt in de provincie Utrecht en strekt zich uit over dertien Utrechtse gemeenten, waaronder Nieuwegein. In aanloop naar het verlengingsbesluit door het ministerie hebben de provincie en gemeenten al duidelijk gemaakt dat ze daar tegen zijn en in bezwaar zullen gaan.

Momenteel boort Vermilion in Papekop en Ottoland, niet ver van Nieuwegein naar aardgas.

De gemeente Nieuwegein laat in een reactie aan onze redactie weten: ‘Voordat mijnbouwmaatschappijen een boring kunnen doen, moeten ze een aanvraag voor een opsporingsvergunning indienen bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. In een opsporingsvergunning is vastgelegd welke partijen in welk gebied exclusief opsporingsactiviteiten mogen uitvoeren. In de aanvraag voor een opsporingsvergunning staat een tijdvak en een gebied. Het gebied beslaat vaak meerdere gemeenten of delen van provincies. Het gebied van de opsporingsvergunning is ruim 1100 vierkante kilometer groot. Het grootste deel bevindt zich in de provincie Utrecht en strekt zich uit over dertien Utrechtse gemeenten. Samen met de provincie en andere gemeenten gaan we hier tegen in bezwaar, omdat de ambities van de regio gericht zijn op stimulering van duurzame vormen van energie.’

‘Voor het daadwerkelijk mogen winnen van eventuele voorraden aardgas zijn diverse andere vergunningen nodig waarbij de betrokken overheden een wettelijk adviesrecht hebben. Op dit moment kan en mag Vermilion niets anders doen dan bureauonderzoek en zijn er ook geen voornemens bekend dat Vermilion op korte termijn daadwerkelijk fysiek onderzoek gaat doen in de ondergrond van het gebied of Nieuwegein in het bijzonder.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk