Nieuwegein heeft zijn ‘regenboogzebrapaden’

In de binnenstad van Nieuwegein zijn eerste twee ‘regenboogzebrapaden’ aangelegd. Deze  felgekleurde zebrapaden liggen op de Schakelstede en de Noordstedeweg nabij het Leger des Heils. Later zal er nog één volgen, en wel op de Voorstede. Het college van B&W heeft medio juli 2019 besloten om deze zogenaamde ‘regenboogzebrapaden’ aan te leggen. Ook zal er een ‘regenboogtrap’ gecreëerd worden.

Raadslid Tom Verhoeve van de D66 in Nieuwegein liet eerder aan onze redactie weten: ‘Nieuwegein is een inclusieve stad, ongeacht afkomst, sexuele voorkeur, geaardheid of religie, ècht iedereen, is welkom en vrij in onze stad. Om daar uiting aan te geven, heeft D66 tijdens de algemene beschouwingen gepleit voor de ‘regenboogzebrapaden’ en een ‘regenboogtrap’ in onze stad te creëren.’Inmiddels is de eerste aangelegd.’

Naast de ‘regenboogzebrapaden’ en de aanstaande ‘regenboogtrap’ doet Nieuwegein meer om aandacht te vragen voor de LHBTI-gemeenschap. Jaarlijks hijst de gemeente de ‘regenboogvlag’ op het Stadsplein in de binnenstad en zegde ze de vriendschapsband eenzijdig op met de stad Pulawy in Polen nadat bekend was geworden dat het gemeentebestuur daar zogenaamde ‘homo-vrijezones’ had ingesteld. Nieuwegein had 21 jaar een stedenband met deze stad.

Geschiedenis
Voor zover bekend werd het eerste regenboogzebrapad in 2012 aangebracht tijdens de Gay Pride-maand in West Hollywood, gevolgd door paden in Tel Aviv en Sydney, die aandacht kregen in de (sociale) media. In 2013 werden uit protest tegen het Russische anti-homobeleid regenboogpaden aangebracht bij de Russische ambassades in Helsinki en Stockholm.

In België werd het eerste (tijdelijke) regenboogzebrapad aangebracht in Gent in mei 2013. In Nederland volgde het eerste pad in juni 2013 in Utrecht, ter gelegenheid van de Roze Zaterdag die daar toen samenviel met het jaarlijkse Midzomergracht festival.

Vormgeving
Regenboog(zebra)paden zijn er in verschillende vormen, zoals met strepen in de regenboogkleuren die in de lengte- of de breedterichting over de rijbaan liggen. Omdat dit niet voldoet aan de officiële vereisten voor een zebrapad, kan deze vorm verwarring bij weggebruikers oproepen en tot gevaarlijke situaties leiden. Om die te voorkomen bevinden de strepen zich bij andere regenboogpaden op een trottoirgedeelte, of zijn de regenboogkleuren aangebracht rondom de witte strepen van een gewoon zebrapad.

Foto: Niek Wolters. Het zebrapad aan de Schakelstede.

One thought on “Nieuwegein heeft zijn ‘regenboogzebrapaden’

  1. H F van der Klij

    Pure geld verspilling

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk