Nieuwegein heeft als laatste gemeente een Informatiepunt Digitale Overheid

Vanmiddag heeft burgemeester Frans Backhuijs het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) onthuld in de bilbliotheek De tweede verdieping. Dat deed hij samen met Roel Zuidhof, bestuurder van de bibliotheek in Nieuwegein. Hiermee heeft Nieuwegein als laatste gemeente van Nederland een informatiepunt waar inwoners terecht kunnen met vragen over digitale dienstverlening. Elke dinsdag en woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur is het IDO open voor vragen over bijvoorbeeld studiefinanciering, alimentatie en eigen bijdrage. Medewerkers helpen je of verwijzen je door naar andere organisaties.

Er is een grote groep mensen die digitaal niet mee kan komen. Voor hen is het dan ook lastig zaken te doen met de overheid. De Informatiepunten Digitale Overheid bieden hulp vanuit bibliotheken door heel Nederland. Deze Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. De medewerkers van de bibliotheek zijn speciaal getraind op vraagherkenning en zakelijke empathie. En ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ze kunnen mensen verwijzen naar het maatschappelijk middenveld of naar de juiste overheidsinstantie als vragen heel specifiek zijn.

In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Deze groep mensen is heel divers. Het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar werk, zwakbegaafden of mensen die zorg nodig hebben. Mensen met financiële of juridische vragen die niet weten waar ze terecht kunnen. Ook jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan we denken. Omgaan met sociale media is echt iets heel anders dan een webformulier van de overheid invullen en huurtoeslag aanvragen.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is een initiatief van de Manifestgroep, het samenwerkingsverband van publieke dienstverleners. In 2019 is dit initiatief gestart met 8 organisaties: waaronder de Belastingdienst, het SVB, het CAK en het UWV. Inmiddels zijn er 11 organisaties aangesloten, en nog eens 7 hebben zich aangemeld. Er wordt intensief samengewerkt met de Koninklijke Bibliotheek. ‘Het is best uniek dat er organisatie-overstijgend nu een landelijk netwerk van Informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheken komt’ aldus de initiatiefnemers.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk