Nieuwe speeltoestellen bij Jeugdland

‘Stop nooit met spelen’ is het motto van Bouwspeeltuin Jeugdland aan de Helmkruid in Nieuwegein Zuid. Daarvoor zetten alle vrijwilligers van de bouwspeeltuin zich onvermoeibaar in. Zij zetten zich in om het terrein en de gebouwen van Jeugdland te onderhouden, toezicht te houden tijdens openingstijden, activiteiten te verzinnen en te begeleiden en om Jeugdland te besturen.

Afgelopen jaar is er veel gebeurd. In 2018, won Jeugdland € 3000,- van het ING Fonds. Dit ging in de spaarpot voor een nieuw speeltoestel, ‘maar we wisten dat er nog veel meer nodig was’ aldus de organisatie. Erg hard ging het niet, tot een nieuw bestuurslid afgelopen jaar voortvarend te werk ging en alles mee zat. De gemeente Nieuwegein, Wijkplatform HZL, Miradora Massagepraktijk, Albeka Nieuwegein, oud-burgemeester Frans Backhuis, de opgeheven IJsclub, kerkgemeenschap Het Anker, Social Handprint, particulieren en kinderen gaven een bijdrage. En de begroting werd sluitend gemaakt door eigen middelen van Jeugdland. Het resultaat, drie nieuwe speeltoestellen, staat ondertussen in de bouwspeeltuin.

‘Maar we kregen meer hulp. De Rotary en Lions uit Nieuwegein sponsorden picknicktafels en nieuw speelzand voor de zandbak. En ze hielpen bij het uitvoeren van klussen tijdens NL Doet. De gemeente Nieuwegein investeerde in een nieuw dak op het hoofdgebouw. En van bezoekers kregen we nog een picknicktafel aangeboden waardoor we ook een terrasje op het grasveld konden realiseren.’

Van de eigen vrijwilligers ging de beheergroep twee keer per maand aan de slag om klussen en groenwerk aan te pakken. En ook alle andere vrijwilligers dachten en hielpen mee bij activiteiten, bij het toezicht houden en in de organisatie.

‘Maar dit alles had geen enkele zin gehad als er geen nieuwe bestuursleden gevonden waren. Een noodkreet in maart vorig jaar leverde gelukkig voldoende hulp op om verder te kunnen’ aldus bestuurslid José Klein Haneveld.

Om dit mooie resultaat te vieren werden op 1 juni jl. de speeltoestellen geopend met een feestje. José Klein Haneveld vertelde over afgelopen jaar en bedankte iedereen voor hun bijdrage. De kinderen konden zich laten schminken, een suikerspinnetje halen en opdrachten van een stempelkaart doen. Als ze die gedaan hadden konden ze een ijsje krijgen. En ze konden lekker buiten spelen met o.a. de nieuwe speeltoestellen.

Voor meer informatie over Bouwspeeltuin Jeugdland of vrijwilligerswerk, kijk op deze website. De bouwspeeltuin is twee keer per week open, op woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur en zaterdagmiddag van 13.30-16.30 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk