Nieuwe dorpskrant Vreeswijk is uit

De nieuwe dorpskrant van Vreeswijk is deze week uitgekomen. Natuurlijk kunt u deze op De Digitale Stad Nieuwegein lekker on-line lezen. De voorzitter van Wijkplatform Vreeswijk laat weten:

‘Samen zijn we sterk’ is ons parool en wat kunnen we toch veel organiseren als Vreeswijkse gemeenschap. Dit heb ik al meerdere malen beschreven en ook nu is dat weer aantoonbaar. De velezomerse festiviteiten die in Vreeswijk zijn georganiseerd, waren weer een groot succes. Het is een genot om te zien dat zoveel enthousiaste mensen elke keer weer dit gezamenlijk organiseren en dat zoveel mensen daar van genieten.’

‘Samen staan we sterk!’ Door de vele inspraakavonden en overleggen met diverse partijen gaat de planontwikkeling voor de nieuwbouw van de Willem Alexanderschool met een gymzaal van start. De stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk is nog druk bezig met de organisatie rondom Dorpshuis en Fort Vreeswijk. Inmiddels zijn er plannen uitgewerkt voor het buitenterrein van het Fort. Vrijwilligers houden met hun ambitie en energie de boel draaiende en er komen steeds meer activiteiten, want ‘Samen zijn we sterk!’.

‘Het Wijkplatform is bezig met nieuwe projecten. Zo maken we deel uit van de Gebiedscoöperatie Beatrixsluis en willen we graag een aanlegsteiger bij het Lekkanaal voor het aanmeren passagiersschepen. Ook is het Wijkplatform betrokken bij een pilot voor de Omgevingsvisie, een nieuwe wet in plaats van het Bestemmingsplan. Verder gaan we in maart 2018 weer een politieke avond organiseren in kader van gemeenteraadsverkiezingen.’

‘Dit zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor de levensvatbaarheid van ons dorp. We kunnen nog steeds bewoners gebruiken die zich voor het algemeen belang van Vreeswijk willen inzetten, want ‘Samen komen we verder!’. Wilt u zich aansluiten bij één van de onderwerpen of heeft u een idee dat u wilt uitwerken, neemt u dan contact op met het Wijkplatform Vreeswijk (secretariaat wpvreeswijk@gmail.com). Indien u interesse meer aansluit bij een andere organisatie van Vreeswijk, dan zullen wij u doorverwijzen.’

René Kwant,
Voorzitter Wijkplatform Vreeswijk

Klik hier voor de nieuwe dorpskrant van Vreeswijk

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk