Nieuw politiebureau voor Nieuwegeinse politie

De politie en de gemeente Nieuwegein hadden dinsdagochtend 7 juni 2022 een feestelijke dubbele ondertekening. Er werden namelijk twee overeenkomsten afgesloten! Om een mooi nieuw politiebureau te kunnen bouwen heeft de politie grond gekocht van de gemeente Nieuwegein bij de afrit Nieuwegein Zuid. Daarmee is eindelijk invulling gegeven aan een langlopende wens van de politie voor nieuwe huisvesting.

Het oude politiebureau middenin City Nieuwegein is zodoende niet meer nodig. De gemeente heeft hier belangrijke ambities om o.a. woningen te ontwikkelen en zo verder te kunnen bouwen aan haar binnenstad. De gemeente heeft dan ook de oude huisvesting van de politie gekocht.

Op bijgaande foto de ondertekening van de overeenkomsten door links mevrouw Petra Bosman, directeur van het Politie Diensten Centrum, en rechts burgemeester Frans Backhuijs van gemeente Nieuwegein.

Foto: Jan Buteijn

De gemeente koopt het huidige politiebureau aan de Schakelstede op en zal dat gebruiken voor een nieuwe bestemming. Directeur van het Politiedienstencentrum (PDC) en burgemeester Frans Backhuijs ondertekenden de stukken.

Directeur Petra Bosman: “De politie is er voor iedereen. En wil ook voor iedereen goed bereikbaar zijn. Ons huidige politiebureau is in 1978 gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Naast de carpoolplaats langs de A2 hebben we een goede plek gevonden om een nieuw, eigentijds en duurzaam politiebureau te bouwen. Centraal in ons werkgebied, goed bereikbaar voor de inwoners van Nieuwegein en met goede aanrijroutes naar de omgeving.”

Burgemeester Frans Backhuijs is blij dat het politiebureau in Nieuwegein blijft. “De verhuizing van de politie geeft ons daarnaast de mogelijkheid om het Stadsplein van City af te bouwen. Het Bestemmingsplan City maakt nieuwbouw op deze plek mogelijk.”

Vervolg
Op dit moment loopt de bestemmingsplan procedure voor zowel de nieuwe als de oude locatie van het politiebureau. Zodra de procedure voor de nieuwe locatie succesvol is afgerond kan gestart worden met de bouw van het nieuwe politiebureau. Na verhuizing naar het nieuwe bureau, kan het oude politiebureau gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe woningbouwontwikkeling. Tot die tijd blijft de politie op haar huidige plek aan de Schakelstede.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk