Nieuw onderstation tramremise in gebruik

Op 27 juli is op de remise in Nieuwegein het nieuwe onderstation in gebruik gesteld. Een belangrijke mijlpaal voor het Utrechtse tramvervoer. Daardoor is nu voldoende stroom beschikbaar voor de nabijgelegen trambaan en het remiseterrein dat wordt gereed gemaakt voor de ontvangst van de nieuwe trams voor de Uithoflijn. Voor de ingebruikstelling is het onderstation geopend door gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof, portefeuillehouder openbaar vervoer provincie Utrecht.

Het station zorgt ervoor dat de juiste stroom wordt doorgegeven aan de trams. Vanuit het energiebedrijf STEDIN komt 10.000 volt wisselspanning binnen in het onderstation. Dit wordt omgezet naar 750 volt en via transformatoren doorgeven aan de bovenleiding van de trambaan. Vanaf deze bovenleiding tapt de tram de benodigde energie af om vlot en betrouwbaar te kunnen rijden.

Sinds 1983, toen de sneltram is gaan rijden, staan er verspreid langs de trambaan diverse onderstations op de locaties Zenderpark /Achterveld (IJsselstein), Nieuwegein-Zuid/Doorslag (Nieuwegein) en Vijverlaan /Nelson Mandelabrug (Utrecht).

Na 30 jaar is het tijd om ook deze onderstations te vernieuwen. Dat is nodig om het risico op storingen te verkleinen en de bestaande onderstations aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. In de stations worden alle componenten voor laag- en hoogspanning vervangen en in gescheiden ruimtes geïnstalleerd. Daardoor kan sneller en beter preventief onderhoud worden uitgevoerd en wordt het risico op stroomuitval verder verkleind. De stroomkabels zullen bovendien zo worden aangelegd dat Regiotram Utrecht deze efficiënter kan beheren. De vernieuwing van de onderstations wordt gefaseerd uitgevoerd in 2015-2016. Strukton voert dit project uit in opdracht van Regiotram Utrecht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk