Nieuw bestemmingsplan voor Binnenstad Nieuwegein

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het laatste nog lopende beroep op het bestemmingsplan Binnenstad Nieuwegein. De inhoud van het beroep ging over geluidhinder rondom de Wijkerslootweg. Het beroep is niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk.Een onherroepelijk bestemmingsplan heeft alle stappen van de juridische procedures doorlopen en is juridisch dan ook niet meer aan te vechten. Alle bouwplannen in de binnenstad kunnen getoetst worden op het nieuwe bestemmingsplan. Als de plannen hieraan voldoen, kan de bouwvergunning verstrekt worden.Op de locatie waar het beroep betrekking op had, de Wijkerslootweg, werkt de gemeente op dit moment aan het aanbrengen van geluidswerende maatregelen. Zo is er de afgelopen weken een nieuwe geluidswerende asfaltlaag geplaatst en worden in de komende weken hogere en extra lange geluidswallen geplaatst. Met deze voorzieningen treft de gemeente meer maatregelen dan wettelijk gevraagd wordt.De landelijke vereniging Milieudefensie had al vroeg in het proces van het bestemmingsplan bezwaren tegen de ontwikkelingen in de binnenstad vanwege de mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren