Nieuw besluit waterpeil Nieuwegein

Op 1 november a.s. houdt het waterschap de Stichtse Rijnlanden een inloopochtend over het ontwerp-peilbesluit voor Nieuwegein. In dit ontwerp staan onder meer (herziene) peilbesluiten voor het stedelijk gebied van Nieuwegein: Plettenburg, Oudegein en Nieuwegein West. In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen in een bepaald gebied vast.

De huidige praktijkpeilen worden opnieuw vastgesteld. Daardoor verandert er weinig tot niets ten opzichte van de huidige situatie. Alleen in Park Oudegein wordt het waterpeil bij het gemaal nabij de tennisbaan, aangepast. Dit betekent dat het waterpeil met 10 centimeter wordt verlaagd naar het oorspronkelijke peil van NAP -0,35 m. Deze verlaging wordt trapsgewijs uitgevoerd, zodat bomen voldoende tijd hebben om hun wortels te laten groeien.Op het ontwerp-peilbesluit is inspraak mogelijk van 17 oktober tot en met 28 november 2013. De inloopochtend op vrijdag 1 november is in het waterschapskantoor aan de Poldermolen 2 in Houten. Tussen 09.00 uur en 12.30 uur kunnen belangstellenden het ontwerp-peilbesluit inzien, vragen stellen of direct een inspraakreactie geven. Daarna is het nog mogelijk in te spreken tot en met 28 november 2013. Ze zijn ook in te zien in het Stadshuis van Nieuwegein; elke werkdag van 8.30 tot 13 uur en op woensdag tot 20 uur, tel. 14 030.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren