Nieuwegein kent meeste bètameisjes van de provincie Utrecht

In de provincie Utrecht doen de meeste meisjes eindexamen in een bètaprofiel ten opzichte van de rest van het land. In 2021 had 32,8% van de vrouwelijke eindexamenkandidaten een technisch vakkenpakket met natuurkunde, scheikunde of techniek. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde van 27,4%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de profielkeuze onder eindexamenkandidaten, op basis van de meest recente DUO-data.

Na Utrecht kent de provincie Groningen het grootste aandeel meisjes (31,8%) met bètavakken. In Drenthe (19,4%) laten meisjes een technisch vakkenpakket juist het vaakst links liggen.

Keuze voor bètaprofiel steeg in Utrecht
Binnen de provincie Utrecht steeg het aandeel meisjes met een bètaprofiel van 25% in 2016 naar 32,8% in 2021. Ook bij de jongens nam de interesse in technische vakken toe, maar wel minder sterk, namelijk van 33,3% naar 39,9% vorig jaar.

Meeste bètameisjes in Nieuwegein
Per Utrechtse gemeente zijn er grote verschillen. Zo kozen in Nieuwegein meisjes het vaakst voor een bèta vakkenpakket. Hier had in 2021 42,7% van alle vrouwelijke laatstejaars een technisch profiel. Ook in de provinciale hoofdstad Utrecht (37%) en in De Bilt (36,6%) waren relatief veel bètameisjes ten opzichte van de rest van de provincie.

In de gemeente Bunschoten was het percentage juist het laagst: hier deed slechts 9,8% van de meisjes eindexamen in een technisch profiel.

In Utrecht sterkste stijging bètakeuze
In de vijfentwintig Nederlandse gemeenten met de meeste eindexamenkandidaten, steeg tussen 2016 en 2021 in de gemeente Utrecht het aantal meisjes met een bètaprofiel het hardst (+59,3%). Ook de gemeenten Den Haag (+42,9%), Rotterdam (+39,1%) en Alkmaar (+39,1%) zagen in vijf jaar tijd veel meisjes toestromen tot een bètaprofiel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk