Natuurlijke speelelementen op schoolplein van ‘Het Vogelnest’

Afgelopen woensdag werd door een aantal ouders van ‘Het Vogelnest’ aan de Groenling in Nieuwegein de laatste hand gelegd aan de natuurlijke speelelementen ‘de draak’ en ‘de zonnewijzer van boomstammen.’ Tijdens een creatieve brainstormsessie met ouders van de Denktank werd deze ‘draak’ geboren. Samen zochten zij naar een manier om het schoolplein, dat voornamelijk bestond uit stoeptegels, natuurlijker, boeiender en uitdagender te maken zoals in de visie van de school is verwoord.

‘Met plezier leren wij op basisschool Het Vogelnest werken aan eigenwaarde en zelfstandigheid. Een school waar je boeiend en betekenisvol onderwijs krijgt, waarmee de interesse van kinderen wordt gewekt. Wij waarderen eigenheid met respect voor elkaar en de omgeving’ aldus de school in een reactie.

Uit onderzoek is gebleken dat natuurlijke speelplekken uitdagen tot gevarieerd, exploratief, constructief en actief speelgedrag en daarmee een belangrijke schakel vormen in een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de kinderen. Ook het sociale klimaat op het plein verbeterd door een meer gevarieerd spelaanbod. Kinderen zijn aardiger voor elkaar en maken minder ruzie.

Marc van Megen, een ouder uit de Denktank en industrieel ontwerper, heeft het ontwerp van de draak en de zonnewijzer gemaakt. Marc heeft ook het contact gelegd met de gemeente Nieuwegein om te kijken hoe zijn ontwerp gerealiseerd kon worden. Gemeente Nieuwegein werkt evenals ‘Het Vogelnest’ vanuit ‘de bedoeling’; wat betekent dat de leefwereld van de inwoners en ondernemers centraal staat. Vanuit deze doelstelling hebben zij het mede mogelijk gemaakt om de natuurlijke speelelementen te realiseren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk