Nationale Vriendjesweek in Nieuwegein van start

Vanochtend is de Nationale Vriendjesweek (3 tot en met 7 april) van start gegaan op de vestigingen van Partou Kinderopvang in Nieuwegein. “Met de Vriendjesweek willen we aandacht vragen voor het belang van de sociale vaardigheden die kinderen al op vroege leeftijd op plekken als de kinderopvang op kunnen doen. Daar plukken ze later de vruchten van”, zo vertelt Katinka Reuling, bestuursvoorzitter van Partou, over het ontstaan van het initiatief.

  • Meer dan 300 kinderopvanglocaties worden ‘vriendschapspunten’
  • Zo’n zesduizend kinderen door het hele land schrijven vriendschapsgedichten

 Partou, met meer dan 300 vestigingen de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, onthult op locaties door het hele land vandaag zogenoemde ‘vriendschapspunten’. Op deze punten wordt gedurende het hele jaar aandacht besteed aan het thema vriendschap in de dagelijkse praktijk. Bij de landelijke kick-off op een kinderopvanglocatie in Utrecht werd het eerste vriendschapspunt onthuld en droeg voormalig Klokhuis-presentatrice Dolores Leeuwin het speciaal voor de week geschreven vriendschapsgedicht voor.

Gedurende de Vriendjesweek gaan op de vier vestigingen van Partou in Nieuwegein de kinderen aan de slag met het schrijven van hun eigen vriendschapsgedichten en diverse andere activiteiten. Zo maken ze vriendschapsarmbandjes en gaan ze op de foto met hun vriendje of vriendinnetje. Bij de bso’s worden vriendjes en vriendinnetjes uitgenodigd om met de activiteiten mee te doen. Bij Partou bso Colijnpark is vanmiddag de rode loper uitgegaan, want daar is de vriendjesweek gestart met de komst van een Disney Mysterygast. Met een echte disco, werd de vriendjesweek feestelijk geopend.

‘Sociale vaardigheden steeds belangrijker’
Voorschoolse voorzieningen als de kinderopvang zijn bij uitstek de plekken waar kinderen samen zijn en hun eerste prille vriendschappen sluiten, weet bestuursvoorzitter Reuling. “In onze snel veranderende maatschappij worden 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken steeds belangrijker”, zo ziet Reuling. “De basis voor deze sociale vaardigheden wordt al in de eerste vier levensjaren gelegd. Om kinderen gelijke kansen te bieden om met deze vaardigheden te oefenen en hun eerste vriendschappen te sluiten is het dan ook van belang dat goede kinderopvang voor alle ouders toegankelijk is, ongeacht hun thuissituatie.”

Over de Nationale Vriendjesweek
De Nationale Vriendjesweek wordt georganiseerd door Partou. Met dit initiatief wil de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland het belang van vriendschap en sociale interactie op jonge leeftijd agenderen. Het is de overtuiging van Partou dat elk kind recht heeft op kwalitatief goede kinderopvang.

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk