Motie stabiele ondersteuning duurzame initiatieven in Nieuwegein aangenomen

Een duurzaam Nieuwegein is een van de speerpunten van GroenLinks in Nieuwegein. In deze Nationale Klimaatweek heeft fractievoorzitter Alma Feenstra tijdens de begrotingsraad extra aandacht gevraagd voor de snelle verandering van het klimaat. ‘Daarbij zijn we blij dat de gemeente niet alleen staat in het verder brengen van de noodzaak én oplossingsrichtingen voor de klimaatcrisis’, sprak Alma Feenstra in haar bijdrage. ‘Een organisatie als Samen Duurzaam Nieuwegein (SDN) is daarin zeker ook belangrijk.’

Samen Duurzaam Nieuwegein organiseert activiteiten zoals een klimaatfietstocht afgelopen zaterdag en ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven. ‘De financiering van deze vrijwilligersorganisatie is echter onzeker. SDN heeft deze zomer een heldere oproep aan de raad gedaan om de ondersteuning minder onzeker te maken’ aldus Feenstra. Een motie die GroenLinks heeft ingediend samen met D66 en ieders Belang om in overleg met SDN te komen tot een stabielere financiering, is door de raad met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. Tegen stemden de fracties VVD, De Unie, Lokale Vernieuwing, CDA, ChristenUnie en Núwegein

Daarnaast roept de motie het college op om hierover ook met andere maatschappelijke organisaties die tegen dezelfde onzekerheid aanlopen in gesprek te gaan. ‘Vrijwilligers zijn een belangrijke vorm van bewonersparticipatie en als gemeente moet je die ondersteunen, zeker een organisatie als SDN die onze stad helpt om de klimaat- en duurzaamheidsdoelen te halen’, aldus Alma Feenstra.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk