Montessorischool mag bouwen

De gemeente Nieuwegein mag aan het Mozartplantsoen starten met de nieuwbouw voor de Montessorischool. Dat is het gevolg van een uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Omwonenden van de nieuwe locatie voor de school hadden bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de afwijzing van hun bezwaar tegen de bouwvergunning. De rechtbank heeft vorige week besloten dat het beroep ongegrond is.

Onderdelen van de afweging van de rechtbank zijn dat de afwijking van het geldende bestemmingsplan gering is, dat de gemeente de mogelijke locaties voor nieuwbouw goed heeft onderzocht, dat het voor de ontwikkelingen in de binnenstad van groot belang is dat huidige school gesloopt wordt, en dat de gemeente de verschillende belangen (waaronder die van omwonenden, de ontwikkelingen in de binnenstad, en die van de school zelf) goed tegen elkaar heeft afgewogen.

De oorspronkelijke aanvraag van de bouwvergunning dateert van 7 oktober 1999.De gemeente is blij dat nu voortgang met de bouw kan worden gemaakt. Of de school voor de start van het schooljaar 2002/2003 gereed zal zijn, is nog niet bekend.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk