Met een boekje in een hoekje op de Beatrix

Als afsluiting van de Kinderboekenweek vond vorige week donderdag op locatie Wijkersloot van de Christelijke basisschool Koningin Beatrix een voorleesproject plaats. De bovenbouwleerlingen lazen favoriete (prenten-)boeken voor aan de onderbouwleerlingen. In tweetallen konden de kinderen door de hele school een fijn leeshoekje opzoeken. Sommigen zaten in de gymzaal, anderen in de poppenhoek of op een matje op de gang.

Op 5 oktober werd de start van de Kinderboekenweek ingeluid met een ludieke act door het leerkrachtenteam. Alle kinderen moesten vervolgens een heldenproef afleggen in het kader van het thema van de Kinderboekenweek: ‘Stoute schoenen, dappere daden’. Als beloning voor de succesvol afgelegde heldenproef kreeg ieder kind een badge met de tekst: ‘Ik ben een held.’

Gedurende de hele week is extra aandacht besteed aan lezen, voorlezen en boekenplezier. Op de Beatrixschool wordt leesplezier gezien als een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van taal en woordenschat bij kinderen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk