Meer kansen voor starters en middeninkomens in Nieuwegein op een koopwoning

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein wil starters en mensen met een middeninkomen meer kansen bieden op een betaalbare koopwoning. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor, om de regeling ‘opkoopbescherming’ in te voeren. Deze regeling zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om in Nieuwegein een betaalbare woning te kopen en deze daarna te verhuren.

Woningen met een WOZ-waarde tot 440.000 euro kunnen alleen nog worden gekocht om er zelf in te gaan wonen. Hiermee weert Nieuwegein beleggers van de koopwoningenmarkt en krijgen starters en middeninkomens meer kansen om een woning te kopen. Verhuren mag dan alleen nog onder strikte voorwaarden. Uitwijken naar omliggende gemeenten lijkt voor beleggers weinig zin te hebben. Veel andere gemeenten in de regio zijn inmiddels ook van plan om gebruik te maken van de Wet Opkoopbescherming.

Wethouder Hans Adriani

Wethouder Hans Adriani: “Woningen voor starters en mensen met een middeninkomen zijn schaars in Nieuwegein. Terwijl er veel vraag naar is. Het is extra zuur, dat men voor deze betaalbare woningen moet concurreren met beleggers, die de woningen willen gaan verhuren. Beleggers kunnen woningen zonder ontbindende voorwaarden kopen en hogere prijzen bieden. Met de opkoopbescherming willen we hier iets tegen doen. Met invoering van de opkoopbescherming geven we starters en middeninkomens in onze gemeente meer kans op de krappe huizenmarkt.”

In navolging van gemeente Utrecht, zet Nieuwegein vaart achter invoering van de regeling ‘opkoopbescherming’. Veel andere gemeenten in de regio zijn dit ook van plan. Uitwijken naar omliggende gemeenten heeft voor beleggers hierdoor geen zin.

Het voorstel van het college van Nieuwegein is om de opkoopbescherming in te voeren voor goedkope en middeldure woningen. De prijsgrens ligt op een WOZ- waarde van 440.000 euro.

Als de gemeenteraad eind april instemt met de regeling, gaat deze voor alle woonwijken in Nieuwegein gelden. Woningen kunnen alleen nog worden gekocht voor zelfbewoning. De regeling kent een aantal uitzonderingen. Het blijft wel mogelijk om een woning te verhuren aan familieleden, of als de woning is verbonden aan een bedrijfsruimte. Of als de eigenaar tijdelijk naar het buitenland gaat. In deze gevallen kan men een vergunning aanvragen. De regeling geldt voor de eerste vier jaar na aankoop van de woning.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk