Meer gemak met e-loket parkeerservice

Het regelen van een parkeervergunning in Nieuwegein kan vanaf nu online. Door in te loggen met DigiD op het E-loket via deze website kunnen alle zaken rondom de parkeervergunning eenvoudig geregeld worden. Denk daarbij aan het aanvragen, verlengen, wijzigen, betalen of beëindigen van de parkeervergunning. Wethouder Peter Snoeren: “Met het e-loket van ParkeerService bieden we meer service, waar uiteindelijk zowel de burger als de gemeente voordeel van heeft.”

Tot nu toe leidt bij veel gemeenten de aanvraag van een gemeentelijke parkeervergunning nog tot veel onnodige handelingen. Gegevens die al zijn opgeslagen in de diverse gemeentelijke registratiesystemen of die via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) oproepbaar zijn, moeten in veel gevallen (opnieuw) worden aangeleverd. Middels het E-loket is dat nauwelijks meer nodig. Kopieën van identiteits- en kentekenbewijzen hoeven niet meer te worden opgestuurd. Identificatie vindt namelijk plaats aan de hand van DigiD. Dit maakt dat er minder tijd nodig is voor het aanvragen van een vergunning. Het E-loket maakt ook mogelijk dat parkeervergunningen automatisch kunnen worden verlengd en nu ook via IDEAL kan worden betaald. Betalen per pin bij de balie van ParkeerService blijft daarnaast ook nog steeds mogelijk. Het komende jaar streven de gemeente en ParkeerService er naar om het E-loket verder uit te breiden met de overige parkeervergunningen en parkeerabonnementen in de parkeergarages.

ParkeerService is een coöperatie van 13 gemeenten. In opdracht van de gemeente Nieuwegein geeft ParkeerService onder andere parkeervergunningen uit. De gemeente Nieuwegein is het derde lid van de coöperatie waar het E-loket in gebruik is genomen. Hierna volgen onder andere Woerden, Amersfoort en IJsselstein. Door parkeertaken te standaardiseren, te digitaliseren of samen in te kopen worden gemeenten de zorg voor de parkeeruitvoering uit handen genomen. Efficiencywinst, inkoopvoordelen of schaalvoordelen vertalen zich terug in lagere uitvoeringskosten voor gemeenten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren