Meer geld voor diabetes

Drie organisaties stellen 6 miljoen gulden beschikbaar voor het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. Op deze wijze geven het Diabetes Fonds Nederland, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Amerikaanse fonds Juvenile Diabetes Research Foundation International vorm aan hun samenwerking. Klik hier voor meer informatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk