Katern

Meepraten over de winkelcentra van de toekomst

De winkelmarkt in Nieuwegein is volop in ontwikkeling. Nieuwe initiatieven dienen zich aan zoals pick-up points voor de boodschappen, meer beleving in de fysieke winkels of webwinkels met afhaalmogelijkheden. Het huidige detailhandelsbeleid dat in 2010 is vastgesteld, heeft onvoldoende antwoord naar de mening van de gemeenteraad.

Samen met de stad, dat wil zeggen iedereen die te maken heeft met winkels: inwoners/consumenten, winkeliers, eigenaren van winkelcentra, supermarktketens, initiatiefnemers van nieuwe concepten enzovoorts, werkt de gemeente aan een nieuwe winkelvisie. De winkelvisie gaat uit van een modern en up-to-date winkelaanbod voor de komende 5 jaar, aansluitend bij gewenste voorzieningenniveau van inwoners. De gemeente nodigt bewoners en ondernemers dan ook uit om in gesprek te gaan over de Nieuwegeinse winkelcentra van de toekomst. Kom naar één van de bijeenkomsten op 26 of 27 september.

Eind maart vonden er al werksessies plaats. Velen hebben daar aan deelgenomen. De bijeenkomsten hebben geleid tot vier ambities die inmiddels door de gemeenteraad ook vastgesteld zijn. De focus is (niet verrassend): een winkel om de hoek, de klant centraal, ruimte voor ondernemerschap en samenwerking. Nu is het moment aangebroken om deze ambities uit te werken. Voor een aantal onderwerpen stuit de gemeente dan op dilemma’s (over afhaalpunten, initiatieven, samenwerking en regelgeving). Tijdens één van de keuzesessies op 26 of 27 september kunt u uw mening geven en aangeven wat uw keuze is.

Belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 26 september in De Lantaern, Utrechtsestraatweg 4 of op dinsdag 27 september in ’t Veerhuis, Nijemonde 4.

De bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt uiterlijk tot 21:00 uur. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur.

Dus, iedereen die te maken heeft met winkels: inwoners/consumenten, winkeliers, eigenaren van winkelcentra, supermarktketens, initiatiefnemers van nieuwe concepten zijn van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich via bovenstaande links aanmelden of telefonisch bij Eckhardt Regeer via telefoonnummer (030) 60 71 434. Bij uw aanmelding in ieder geval uw e-mailadres doorgeven en aangeven vanuit welke organisatie u komt.
Na deze sessies wordt de winkelvisie opgesteld. Naar verwachting is deze eind van het jaar gereed. Aansluitend volgt een schriftelijke inspraakronde. Tenslotte stelt de gemeenteraad de nieuwe winkelvisie vast.

hoogzandveldverbouwing5768g

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk