Meedenken over gebiedsontwikkeling

Suggesties, ideeën, problemen, oplossingen en mogelijkheden gingen over de tafel tijdens de meedenkavond over de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld dat in de maak is. Dit was de eerste bijeenkomst na het groene licht van de raad in mei 2013 voor verder onderzoek. Na een toelichting op dit besluit en de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van het project gingen de bezoekers met een kaart en luchtfoto aan de slag in groepjes.

Gespreksleiders van de groepjes waren de projectgroepleden (de ambtenaren van de gemeente die aan dit project werken). Aandachtspunten en ervaringen uit de praktijk vergrootte het inzicht van de projectgroepleden. Deze kennis zullen zij meenemen bij hun werk, bijvoorbeeld het uitvoeren van de benodigde onderzoeken. De projectgroepleden luisterden, vroegen door en vatten samen wat er gezegd werd door omwonenden van het gebied. Wethouders Renée Blom en Hans Adriani waren onder de indruk van de denkkracht en spraken het vertrouwen uit dat de eerste stap naar een nog mooier plan was gezet.

Kritische kanttekeningen waren er ook op deze avond. Een aantal bewoners vraagt de gemeente in de planvorming andere alternatieven voor woningbouw te betrekken. De gemeente wil dit niet doen. Dit past niet binnen het besluit van de raad, en biedt, naar de mening van de projectmanager van de gemeente, ook geen oplossing voor de problemen die de bewoners aandragen.

Alle opmerkingen worden door de projectgroep verwerkt en onderzocht in hoeverre ze meegenomen kunnen worden in het plan gezien de randvoorwaarden. Op een volgende avond bespreekt de projectgroep de resultaten van hun werk met de bewoners.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren