Katern

Meander-Prokino sluit schippersinternaat in o.a. Nieuwegein

Meander-Prokino gaat vier van haar schippersinternaten sluiten, waaronder het Schippersinternaat Prins Hendrik in Nieuwegein, en gaat met drie locaties verder. Door het teruglopend aantal kinderen, de hoge locatiekosten en de wens van spreiding van locaties over Nederland heeft Meander besloten de internaten Prinsenvaart in Maasbracht en Prins Hendrik in Nieuwegein al op korte termijn sluiten, in de zomer van 2024. Op deze locaties zitten de minste kinderen. Daarmee verdwijnt niet alleen het thuis van veel schippersfamilies, maar óók een belangrijk instituut uit de historie van Vreeswijk dat zelfs in de Canon van Nieuwegein staat.

Opening van de Prins Hendrikschool en internaat. Initiatiefnemers tot de oprichting van de school Ds Buitenhuis en J.J.Kuijpers. In het midden Z.K.H. Prins Hendrik. 2e van rechts burgemeester van Vreeswijk, B.M. van den Berg van Saparoea. Verder waren vertegenwoordigd commissaris de koningin van de provincie Utrecht, graaf van Lijnden van Sandburg, J. van de Molen, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Mr.A.J.L van Beeck Calkoen.

Op 28 augustus 1915 opende Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden officieel het internaat in Vreeswijk waarbij hij tevens het beschermheerschap van de school aanvaardde. Nu bijna 110 jaar later wordt het internaat in Vreeswijk gesloten. In 2015 vierde het internaat nog uitbundig haar 100-jarig bestaan. Waar het in 2003 nog aan 79 kinderen huisvesting bood in Nieuwegein, heeft het nu nog maar 7 kinderen. In Maasbracht gaat het om 8 kinderen.

Ook nemen de internaten Het Kompas in Lemmer en Koningin Juliana in Terneuzen geen kinderen meer aan. Deze twee locaties sluiten in de zomer van 2027. Op het internaat in Lemmer wonen nu nog 13 kinderen net als in Terneuzen. Meander gaat verder met de internaten Sint Nicolaas in Nijmegen, Prinses Margriet in Zwolle en Julia in Zwijndrecht.

‘Wij willen schippersinternaten blijven houden. Dat moet op een kwalitatief goede en verantwoorde manier gebeuren. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar alle opties en een vertegenwoordiging van de ouders geraadpleegd over mogelijke scenario’s om toekomstbestendig door te gaan. Het doorgaan met drie grotere locaties is dan het meest verstandige. Dat doet veel pijn bij de ouders en medewerkers. Dit besluit hebben wij ook niet lichtvaardig genomen’, zo schrijft Meander in een persbericht.

‘Er is in 2020 al begonnen om te kijken samen met ouders hoe we duurzaam internaatszorg kunnen blijven bieden. Er is gekeken naar wat nodig is aan kwaliteit en geografische spreiding. Zo vonden ouders het erg belangrijk dat we op zoveel mogelijk locaties aanwezig blijven’, aldus Meander-Prokino.

Achtergrond informatie Schippersinternaat Prins Hendrik
Het is niet verwonderlijk dat juist in Vreeswijk het initiatief is genomen om een school voor schipperskinderen te stichten. Vrijwel nergens in Nederland wordt men in het begin van 1900 indringender geconfronteerd met de geringe onderwijs mogelijkheden voor schipperskinderen dan in Vreeswijk. In die tijd was Vreeswijk de grootste binnenhaven van Nederland! De regering kwam in 1910 tot de onthutsende conclusie, dat slechts 1082 schippers voldoende onderwijs hebben genoten; dat er 3990 ongeregeld onderwijs hebben gehad en dat er 4348 helemaal niet naar school zijn geweest.

Geen onderwijs, of in de kost
Op 23 januari 1911 werd op initiatief van de plaatselijke predikanten van de protestantse kerken de Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel voor Schipperskinderen opgericht. In mei 1913 kocht de nieuwe vereniging een stuk grond.
Men onderkende dat het nodig is om bij een school voor schipperskinderen een internaat te bouwen, omdat dergelijke kinderen niet in vijf minuten van school naar huis lopen. Schippers brachten hun vracht naar verre bestemmingen en schoolgaande kinderen moesten dus of meevaren en geen onderwijs krijgen of onderwijs krijgen, maar dan ergens in de kost gaan. Dus werden een school en een internaat gebouwd.

Prins Hendrik opende complex
Prins Hendrik opende op 28 augustus 1915 het complex. School en internaat telden toen samen 94 leerlingen. Naast de gewone leervakken kregen de schippersjongens extra lessen over het schippersbedrijf en de meisjes werden onderwezen in ‘nuttige handwerken’. In de vijftiger jaren steeg het leerlingenaantal explosief en met behulp van enkele oude treinwagons werden noodlokalen gecreëerd. In 1983 kon eindelijk worden begonnen met volledige nieuwbouw van het internaat aan de Industrieweg in Vreeswijk. Er waren toen ongeveer 250 leerlingen.

Verpaupering
Toen in 1985 het nieuwe complex in gebruik werd genomen, kwamen de oude gebouwen leeg te staan. De verpaupering begon, en na enkele jaren was het een grote bouwval. In 1995 werd het toen 80 jaar oude complex volledig gerestaureerd. Nu herbergt het gebouw appartementen, een bedrijf en een cursuslocatie van theater en kunstencentrum De Kom.

Rijndijk
Oostelijk van het oude internaatsgebouw ligt de Prins-Hendriklaan. De weg langs de oude Vaartse Rijn heeft deze naam gekregen bij de opening van het scholencomplex in 1915. Voor die tijd heette de straat Rijndijk, een naam die herinnert aan zijn oude functie. Tot 1884 maakte de straat immers deel uit van de route Utrecht-Gorinchem-Parijs die tussen Utrecht en Vreeswijk tot aan de Lek liep, langs de Vaartse Rijn.

‘Centennial’
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd op zaterdag 29 augustus 2015 dit heugelijke feit groots gevierd op het internaatsterrein aan de Industrieweg 1-B. Het jubileum viel samen met de reünie van het Prins Hendrik Internaat. Prins Hendriks kleindochter, H.K.H. Prinses Margriet, woonde deze bijzondere viering bij. Zij werd vergezeld door de Commissaris van de Koning, dhr. W.I.I. van Beek, en de burgemeester van Nieuwegein, dhr. F.T.J.M. Backhuijs. Op deze speciale dag konden bezoekers het internaatsterrein, de museumwerf, en het oude internaat bezoeken. Het jubileum werd feestelijk geopend door Pamela Boot, directrice van het Prins Hendrik Internaat.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk