Marian Bijvoet: ‘Samenwerken in Nieuwegein voor sommigen een ‘ver van mijn bed show’

Marian Bijvoet, tijdelijk raadslid voor de SP in Nieuwegein, laat in haar column op de website van de plaatselijke SP weten dat samenwerken in Nieuwegein voor sommigen een ‘ver van mijn bed show’ is.

Bijvoet: ‘Ik ben er een tijdje tussenuit geweest, ik ben een tijdje uit de gemeenteraad geweest. Sinds twee maanden houd ik een zetel warm voor één van onze raadsleden die door ziekte geveld is. Tijdelijk terug dus in de gemeenteraad.’

‘Afgelopen donderdagavond werden wijze woorden van de heer Troost, zeer gewaardeerd ex-raadslid, aangehaald: ‘Werk samen als gemeenteraad. In je eentje ben je misschien sneller maar gezamenlijk kom je verder.’ Er werd instemmend geknikt door de aanwezigen. Ook door de drie fractieleden van de PvdA. Afgelopen week lieten zij echter in de media zien, met name bij monde van de heer van Esch, dat samenwerken ‘een ver van mijn bed show’ voor hen is. Zij verdraaiden vol overgave de feiten rondom de beslissingen die de raad heeft genomen over het scheiden van afval. Dit om collega raadsfracties in een kwaad daglicht te stellen’ schrijft Bijvoet.

Waar ging het ook al weer om?
‘De raad heeft enige tijd geleden besloten dat het apart inzamelen van plastic en allerlei andere afvalsoorten, inefficiënt is. Het blijkt dat nog een groot deel van het afval dat in de grijze container verdwijnt, verkeerd afval is. Mensen vinden het veel te ingewikkeld. Het college wilde de zogenaamde voorscheiding zelfs nog verder uitbreiden met bijvoorbeeld luiers en incontinentiemateriaal. Nog ingewikkelder dus.’

‘Ondertussen is duidelijk geworden dat de zogenaamde nascheiding veel meer oplevert. Op verschillende plekken in Nederland doen ze dat al. Technisch kan er steeds meer en de opbrengst voor het milieu is echt veel, véél beter. Het plastic en andere afvalsoorten kunnen gewoon weer in de grijze container en iedereen draagt een steentje bij.’

‘Tegenstanders van nascheiding doen nu net alsof hierdoor de kosten enorm stijgen, maar in de commissie gaf wethouder Schouten van GroenLinks toe dat de kostenstijging eigenlijk vooral door heel andere dingen komt.’

‘Als je op deze manier jezelf wil profileren naar de Nieuwegeinse inwoner ben je geen knip voor de neus waard als raadsfractie en zou je het schaamrood op de kaken moeten krijgen bij het luisteren naar de woorden van de heer Troost.’

‘Ik ben weer tijdelijk terug in de raadszaal. Maar ik kijk graag naar buiten’ aldus raadslid Marian Bijvoet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren