Maandwijziging september (financieel) begroting 2010

Het college heeft enkele wijzigingen op de begroting 2010 vastgesteld. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de begrotingsruimte. Een deel van de begrotingswijzigingen kan het college zelfstandig vaststellen. Een ander deel wordt voor behandeling voorgelegd aan de raad. Deze behandelt de wijzigingen op 22 september 2010.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk