Maaien gras en uitmaaien van sloten en singels

De gemeente Nieuwegein is weer gestart met het maaien van de locaties waar één of twee keer per jaar gemaaid wordt. Het gaat om plekken met ruw gras. De aannemer is in de wijk Galecop gestart met deze werkzaamheden. De werkzaamheden worden verder wijk voor wijk uitgevoerd. Aansluitend worden de watergangen schoongemaakt met het weghalen van de waterplanten. Als alles volgens planning verloopt, zijn deze werkzaamheden voor november uitgevoerd.

Maaien
Al meer dan 25 jaar wordt het ruw gras in Nieuwegein op een ecologische wijze onderhouden. Dat wil zeggen dat het afgemaaide gras wordt weggehaald. De grond verarmt hierdoor omdat er geen voedingstoffen in de grond komen door het verteren van het maaisel. Door verarming van de grond krijgen we meer soorten bloemen en kruiden dat weer meer insecten, vogels en kleine zoogdieren aantrekt (vergroten van de biodiversiteit). Om te voorkomen dat broedende (water-) vogels worden verstoord, maait de gemeente Nieuwegein de onderste meter langs sloten maar één keer per jaar in het najaar. De overige stroken worden twee keer per jaar gemaaid.

Biodiversiteit
Om de biodiversiteit te vergroten, wordt er ook al jaren een schaapskudde ingezet langs de A2-zone. Verder gaan we dit najaar op vier locaties als proef starten met mozaïekmaaien. Hierdoor blijven er stroken en/of blokken ruw gras in de winter staan. Daar kunnen dieren in schuilen of van de zaden eten. Als we een positief resultaat hebben, wordt dit mozaïekmaaien de komende jaren uitgebreid. Voordat dit wordt uitgevoerd worden de inwoners van Nieuwegein hierover geïnformeerd.

Sloten en singels
Het uitmaaien van de watergangen is noodzakelijk zodat bij hevige regenbuien de doorstroming gegarandeerd blijft om zo wateroverlast te voorkomen of te beperken.

One thought on “Maaien gras en uitmaaien van sloten en singels

  1. j. van Oostrum

    ze zijn zoals er werd aangegeven de sloten aan het maaien
    bij ons aan de johan de meesterhove laten ze wat ze gemaaid hebben op de kant liggen en haal dat niet weg
    gaarne daar actie in dat ze dat wel doen vr gr

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren