Luchtkwaliteit 2021: kaarten beschikbaar

Nieuwegein houdt al een aantal jaren de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten. Elk jaar verschijnt er een rapport met meetresultaten. Het college van B&W heeft onlangs de resultaten over 2021 vastgesteld. Deze is te bekijken via de luchtkwaliteitskaart. Nieuwegein is een van de weinige gemeenten die zo’n luchtkwaliteitskaart heeft.

Roet
Een deel van de luchtverontreiniging bestaat uit roet. Deze stof is vooral afkomstig van het verkeer. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat roet relatief veel gezondheidsschade kan veroorzaken. De gemeente heeft deze stof daarom ook dit jaar in de monitoring betrokken. Hieruit blijkt dat de streefwaarde wordt gehaald. De resultaten zijn hier te bekijken.

Luchtkwaliteit is verbeterd
De luchtkwaliteit in Nieuwegein is de afgelopen jaren flink verbeterd en voldoet ruimschoots aan de Europese normen. De hoogst berekende concentraties liggen hier gemiddeld 20% onder.

Blijvende inspanning
De negatieve effecten van luchtverontreiniging houden niet op bij de norm. Daarom blijft de gemeente de luchtkwaliteit in de gaten houden en waar mogelijk verbeteren we die. Dat doen we onder andere door ook bij de afdelingen verkeer, ruimtelijke ordening, klimaat en duurzame inkoop aandacht te hebben voor dit onderwerp.

De jaarrapportage over 2021 is te vinden op de pagina Luchtkwaliteit van de gemeente Nieuwegein. Ook de interactieve luchtkaart op deze pagina is geactualiseerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk