Longfonds opent 57e Longpunt in Nieuwegein

Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige. Maar wat je van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun naasten en voor zorgverleners. Op 1 februari opent in Nieuwegein het Longpunt voor mensen uit Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Vianen.

Dat gebeurt tijdens een gezellige en informatieve bijeenkomst in zalencentrum ’t Veerhuis, Nijenmonde 4, 3434 AZ te Nieuwegein. De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma duurt van 10.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur.

Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen. Aanmelden is niet verplicht, wel fijn. Mail daarvoor naar  nieuwegein@longpunt.longfonds.nl of bel 033 – 43 41 295 (Servicelijn Longfonds). Bezoekers worden verzocht geen geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

De opening heeft het thema ‘Medicijnen en inhaleren’ en gaat over het gebruiken, begrijpen en toepassen van longmedicatie. Het onderwerp wordt ingeleid door een apotheker. Er is veel gelegenheid om vragen te stellen. Bezoekers worden geadviseerd om de eigen longmedicatie mee te nemen. Er zijn ook longverpleegkundigen, vrijwilligers en medewerkers van het Longfonds aanwezig die de bezoekers graag te woord staan.

Wijzer worden van elkaar
“Van mijn bezoek aan Longpunt leer ik dingen die je niet zo snel van je arts hoort”, zegt Gijs van der Koogh, vaste bezoeker van het Longpunt in zijn regio. En hij is niet de enige: Mensen met een longziekte voelen zich echt beter dankzij alle informatie die ze er krijgen. Niet voor niets geven ze aan Longpunt het rapportcijfer 8.

Van der Koogh: “De apotheker en de longarts vragen wel of het goed gaat, maar niet of ik het goed dóe. Longpunt schenkt daar wel aandacht aan en daar leer je van. Want Longpunt is veel meer dan een plek waar je lotgenoten kunt ontmoeten. Als longpatiënt heb je veel aan je arts of de verpleegkundige. Maar wat je van andere patiënten hoort,  is minstens zo waardevol. Je leert van andermans ervaring. Longpunt zorgt ook voor het openen van het kleiner wordende wereldje om je heen als longpatiënt. Het delen van ervaringen met lotgenoten is goed voor de verwerking/acceptatie van de impact van de ziekte.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk