Locatie Groenling meest geschikt voor nieuw school- en sportgebouw

Schoolbestuurders en gemeente zijn op basis van alle beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat de locatie Groenling het meest geschikt is voor een nieuw multifunctioneel school- en sportgebouw in de wijk Doorslag.

Werkbijeenkomst locatiekeuze
Dinsdag 17 januari vond een werkbijeenkomst plaats over de locatiekeuze voor het nieuwe school- en sportgebouw in Doorslag. Tijdens de wijkbijeenkomsten waren, ook andere locaties genoemd: de locatie Parelduiker, Allianz en het buurtpark. Van deze genoemde locaties was de locatie Parelduiker de enige serieuze optie. Doel van de werkbijeenkomst was om alle argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ op een rij te zetten voor locatie Groenling en locatie Parelduiker. Om vervolgens met elkaar een advies aan de bestuurders mee te geven voor hun definitieve afweging. Hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst. Van alle betrokken partijen (scholen, sportclubs, kinderopvang, wijkplatform, ouders en omwonenden van beide locaties) waren twee personen aanwezig.

Waarom locatie de Groenling?
De locatie Groenling wordt gezien als meest geschikte locatie voor een nieuw multifunctioneel school- en sportgebouw in de wijk Doorslag (ten opzichte van alternatieve locatie aan de Parelduiker):

  1. De totale oppervlakte van deze locatie biedt meer ruimte voor een nieuw gebouw, schoolplein, parkeergelegenheid en groen.
  2. De openbare ruimte biedt meer mogelijkheden voor aanpassingen zodat het toegankelijker wordt voor verkeer. De omgeving wordt als verkeersluwer/veiliger ervaren dan de omgeving rond de Parelduiker.
  3. Deze locatie ligt voor gezinnen centraler in de wijk waardoor het ‘voedingsgebied’ voor de scholen groter is.

De inrichting van de openbare ruimte en de verkeersafwikkeling rond de Groenling is een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van de plannen.

Wat vindt u ervan?
Tijdens een wijkbijeenkomst op 14 februari wordt dit voorstel toegelicht en is er de gelegenheid voor alle betrokkenen om hun reactie te geven op dit voorstel. De bijeenkomst wordt gehouden in buurtplein Doorslag aan de Parelduiker 13 en begint om 19:30 uur. We horen dan graag wat u ervan vindt, welke punten aandacht nodig hebben bij de uitwerking van het plan en of u in het vervolgtraject weer actief betrokken wilt zijn. Kunt u niet komen, maar wilt u wel uw reactie geven? Graag! U kunt een reactie achterlaten op het forum of mailen naar Kees Hilhorst, k.hilhorst@nieuwegein.nl.

Besluitvorming in de raad
Het voorstel voor Toekomst school- en sportgebouwen 2030 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Streven is de raadsvergadering van mei. Tijdens de commissievergadering ervoor is het mogelijk uw zienswijze te geven. Als u geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief informeren wij u over de exacte data.

Uitwerking van het plan (fase 3)
Als de raad akkoord is met het voorstel start de volgende fase, waarin de uitwerking van het plan centraal staat. Het gaat dan onder meer om een programma van eisen voor het nieuwe gebouw en om de herinrichting van de openbare ruimte. U wordt weer actief betrokken bij deze fase.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk