Lintje voor twee bijzondere Nieuwegeiners

Ter gelegenheid van Koningsdag worden elk jaar in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de zogeheten Lintjesregen. Twee bijzondere Nieuwegeiners ontvingen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs.

Voor een Koninklijke Onderscheiding komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het college van B&W is trots op de twee stadsgenoten die dit jaar een lintje mochten ontvangen en feliciteert hen van harte met de Onderscheiding. Het gaat om de volgende twee Nieuwegeiners:

De heer C. Tims (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Dhr. C. Tims was van 1984 1998 trainer bij de Hardloopvereniging Nieuwegein. Van 1999 2011 was dhr. Tims voorzitter van de Vogelwacht, afdeling Nieuwegein/IJsselstein. Hij initieerde en organiseerde tien tot vijftien excursies en enkele lezingen per jaar. Ook organiseerde dhr. Tims de viering van het 25-jarig jubileum. Voorts was hij betrokken bij de gemeentelijke herinrichtingsplannen van de openbare ruimte. Van 2007 2018 was dhr. Tims vrijwilliger bij het Utrechts Klokkenluidersgilde van de Dom. Hij luidde de Domklokken en programmeerde het Domcarillon.

Vanaf 2010 is dhr. Tims vrijwilliger bij de Stichting Statenjacht Utrecht. De stichting beheert het historisch schip. Hij fungeert in het vaarseizoen als hulp van de schipper en in de wintermaanden coördineert en verricht dhr. Tims onderhoudswerkzaamheden.

Ook was dhr. Tims lid van de Stichting Herbouw Domkerk.*

*Vanwege omstandigheden zal de uitreiking aan de heer Tims op een later moment plaatsvinden.

De heer R.A. Kwant (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
Dhr. R.A. Kwant is sinds 1982 werkzaam bij de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Door zíjn inzet zijn ontwikkelingen tot een goed einde gebracht. Dit is mogelijk geweest door zijn enorme creativiteit, doorzettingsvermogen, sterke intermenselijke eigenschappen en een grenzeloos optimisme. Zijn belangrijkste activiteiten waren:

  1. De heer Kwant is in 1982 aangesteld als botanisch analist in de onderzoeksgroep van Prof. Werger. Hij was de spreekbuis van alle analisten en trad hij toe tot de faculteitsraad {het medezeggenschaporgaan van de faculteit) en enige jaren later tot ad-interim directeur van de faculteit Biologie.
  2. Als hoofd van de bedrijfsvoering heeft dhr. Kwant de volledige organisatie van de verhuizing van een deel van de onderzoeksgroepen van het Wentgebouw naar het Kruytgebouw verzorgd. Dit hield in naast de reguliere kantoorverhuizing ook verhuizing van de biologische laboratoria.
  3. Het managen en afhandelen van de directe en indirecte gevolgen van een forse brand in het Kruytgebouw. Dhr. Kwant kreeg het voor elkaar dat de meeste onderzoeksactiviteiten binnen twee weken weer gestart konden worden.
  4. Dhr. Kwant heeft mede leidinggegeven aan een reorganisatie binnen het departement Biologie (in 2005 is de faculteit Biologie opgenomen in de faculteit Bètawetenschappen). Meer dan 30 mensen moesten ontslagen worden en mede door de enorme inzet en creativiteit van dhr. Kwant zijn vrijwel al deze mensen binnen een jaar elders herplaatst.
  5. De verhuizing van de apenkolonie en het herbarium naar respectievelijk Rijswijk en Leiden.
  6. Ad-interim leiding over huisvesting Bètafaculteit en Botanische Tuinen Utrecht.
  7. René heeft m.n. de laatste jaren een actieve bijdrage geleverd aan een breed scala aan regionale en nationale initiatieven op het terrein van duurzame landbouw en gezonde voeding, waaronder ‘FoodPrintUtrecht Region’, ‘Utrecht Food Freedom’, ‘Sustainable Food Initiative’, de regiodeal Foodvalley, FoodSwitchNL en het burgerberaad G1 000Landbouw. In deze rol heeft hij altijd gestreefd naar het leggen van verbindingen waarbij hij streefde naar een voor iedereen gewenst resultaat, maar daarbij nooit zichzelf op de voorgrond plaatste.

Daarnaast was dhr. Kwant van 2008-2020 voorzitter van het Wijkplatform Vreeswijk. Hij organiseerde mede de activiteiten en zette zich in voor het oplossen van geluidsoverlast, het bevorderen van de leefbaarheid en het toerisme. Hij spande zich in voor de restauratie van de sluizen en voor het behoud van het dorpshuis.

Sinds 2021 is dhr. Kwant bestuurslid van het Dorpshuis Fort Vreeswijk. Hij stelde mede een plan op voor het exploiteren van het dorpshuis. Het Dorpshuis zou gesloten worden en niet meer beschikbaar zijn voor activiteiten voor de wijkbewoners. Onder andere door de inzet van de heer Kwant bleef het dorpshuis geopend voor activiteiten. Het gebouw werd gerestaureerd en verbouwd.

Foto: gemaakt door Fototeam KenM.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk