Lekstroom-gemeenten zetten extra in op thuiszitters

Wethouder Peter Snoeren ondertekende vorige week samen met zijn collega’s uit de Lekstroom-gemeenten en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs het Convenant Thuiszittersaanpak Lekstroom 2017- 2020. Dit convenant regelt dat gemeenten en onderwijs zich maximaal inspannen om binnen 6 weken na schooluitval voor een kind een passende plek binnen het onderwijs – eventueel in combinatie met zorg – te creëren.

In het schooljaar 2016-2017 waren er in totaal 19 leerlingen, die in Nieuwegein langer dan vier weken thuis waren. “Ons belangrijkste aandachtspunt is en blijft om kinderen die thuis zitten zo snel mogelijk (gedeeltelijk) terug te leiden naar school” , aldus wethouder Snoeren. “Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Toch zijn er nog steeds jongeren die (tijdelijk) niet naar school gaan. Daarom hebben de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de gemeenten uit de Lekstroom de handen ineen geslagen en een aanpak ontwikkeld. De aanpak richt zich op preventie van uitval en het toepassen van maatwerk waardoor het aantal langdurig thuiszitters en vrijstellingenteruggedrongen kan worden.”

Samenwerking zorgt voor eerder signaleren en melden
Om dit te realiseren wordt in Nieuwegein gewerkt aan het realiseren van eensluitende samenwerking tussen onderwijs, Geynwijs, Jeugdgezondheidszorg,Leerplicht en de Jeugdhulp. Goede samenwerking zorgt ervoor dat scholen (dreigend) verzuim eerder signaleren en melden, en dat er sneller en adequater wordt gehandeld als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Elke situatie is anders, dit vraagt om maatwerk. Alle betrokken partijen stemmen af en maken samen met ouders en leerling een plan. Soms gaat een leerling snel weer naar school, soms is een aangepast rooster een goede oplossing en soms is er meer ondersteuning nodig, zoals een onderwijs-zorgarrangement.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren