Leger des Heils dankt Nieuwegein voor gift

Het Leger des Heils is bijzonder dankbaar voor de giften tijdens de landelijke deur-aan-deur-collecte, begin december. De donaties, gezamenlijk goed voor een bedrag van 871.241 euro, zijn bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. In Nieuwegein werd een bedrag opgehaald van € 3.702,82.

Dagelijks brengt het Leger via dit werk mensen op een bijzondere wijze bij elkaar. Iedere week organiseert het op talloze locaties inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en staat het mensen in armoede terzijde met raad en daad. Zo strijden wij tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom is de organisatie erg dankbaar voor alle donaties, die het mogelijk maken om door te gaan met dit belangrijke werk. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met zorg en begeleiding die nergens anders terecht kunnen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk