Koninklijke Landmacht oefent in Nieuwegein

Van 9 tot en met 13 september oefent de Koninklijke Landmacht in de gemeenten Houten, Bunnik en Nieuwegein. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen) munitie.

THE BOAR IDENTITY
De oefening krijgt de naam ‘The Boar Identity’. De 11 Herstelcompagnie is een eenheid gespecialiseerd in het ondersteunen van de brigade met operationele onderhoudcapaciteit. Raakt bijvoorbeeld een voertuig beschadigd, dan bergen en repareren militairen van deze eenheid het voertuig. Daarnaast kunnen zij ook ingezet worden voor het uitvoeren van sociale patrouilles en het inrichten van mobiele checkpunten.

In Nieuwegein oefent de Koninklijke Landmacht onder andere bij de Plofsluis. Dit zal gebeuren in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 september. Bij de oefening zet de Koninklijke Landmacht ook helikopters in. Dit kan voor inwoners te zien en te horen zijn. De helikopters blijven ’s nachts aan de grond.

Vooraf kunnen niet alle onderdelen van de oefening bekend gemaakt worden, omdat juist de verassing een belangrijk trainingselement is. Militairen moeten in staat zijn om in veranderende omgeving voortdurend de juiste keuze te maken om zo hun taak goed uit te voeren. Mede daarom wordt er in een zogenoemde ‘civiele omgeving’ geoefend. Zo kunnen zij hun taken uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking. Door op deze manier te oefenen, wil de defensie de werkelijkheid van militaire inzet waar dan ook ter wereld simuleren.

De Koninklijke Landmacht doet er alles aan om overlast te voorkomen. Mocht u toch klachten hebben, dan kunt u die indienen via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk