Koersvast in de provincie van belang voor verdere economische groei

Op 18 maart worden er verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Om meerdere redenen is een sterke VVD belangrijk. Het gaat steeds beter met de economie in Nederland, in de provincie Utrecht en in onze regio maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang koers te houden zodat de VVD kan zorgen voor lage lasten, goede wegen, beter openbaar vervoer, meer banen en kansen voor ondernemers.

VVD Nieuwegein fractievoorzitter Mark Snoeren licht toe: “De economische groei die is ingezet moet verder worden gestimuleerd. Hiervoor is een grote koersvaste VVD fractie in de provinciale staten van belang. Als Provincie en gemeente is het belangrijk om samen te werken. Zo kunnen we het meest effectief de economie stimuleren. Maar ook op thema’s als veiligheid, wegen, openbaar vervoer en, natuur en recreatie is de provincie een belangrijke partner.”

Voor Nieuwegein is de provincie in de afgelopen periode bijvoorbeeld belangrijk geweest in de ontwikkeling van de A12 zone. Samen met de provincie hebben we het mogelijk gemaakt om initiatieven langs de A12 in de Galecopperzoom te verwezenlijken, zoals een Pitch & Putt golfbaan, een horecaconcept en stadslandbouw. Deze recreatie is belangrijk voor Nieuwegein omdat dit de aantrekkelijkheid van de stad vergroot en daarmee economisch aantrekkelijker wordt.

Ook de rol die de provincie heeft in het project ‘Ruimte voor de lek’ is belangrijk voor Nieuwegein. Samen met de provincie realiseren we Noord-Zuid fietsverbinding in dit project. “We kijken uit naar mei 2015 wanneer de fietsbrug ingevaren wordt. Deze oude verbinding tussen Houten en Nieuwegein wordt in ere hersteld en dat is goed voor de bereikbaarheid en het fietsklimaat in Nieuwegein en de regio.” , aldus Snoeren.

In de afgelopen periode heeft VVD in Provinciale Staten een aantal mooie resultaten bereikt. Lijsttrekker Arthur Kocken: “De provincie heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van bedrijven terrein het Klooster. Enerzijds als financierder anderzijds als aanjager van de ruimtelijke, economische en recreatieve ontwikkeling in dit gebied. Het resultaat is een goede inpassing van het bedrijventerrein en natuur langs de Hollandse Waterlinie.”

Daarnaast heeft de VVD er voor gezorgd dat de provinciale belastingen gelijk bleven. Kocken: “we hebben fors bezuinigd: onder meer door het aantal ambtenaren met 30% te verlagen hebben we structureel 18 miljoen euro kunnen bezuinigen. Mede hierdoor zijn de provinciale belastingen in Utrecht de op één na laagste in Nederland. Voor de komende periode willen we het huidige belastingniveau minimaal handhaven en deze zo mogelijk verlagen.”

Nieuwegein is koploper voor wat betreft het geschikt maken van kantoren naar woningen waardoor de kantorenleegstand in Nieuwegein ten opzichte van de rest van Nederland harder daalt. De VVD fractie in Provinciale Staten heeft, door die mogelijkheden voor de gemeenten te verruimen dit mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn er meer starters woningen waardoor onze eigen jeugd makkelijker in Nieuwegein kan blijven wonen.

Daarnaast zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten natuurlijk van groot belang voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor het voortzetten van de koers van het kabinet. De economische groei trekt aan en is zelfs beter dan verwacht: meer mensen vinden werk, er zijn meer consumentenbestedingen en hogere export. Ook het begrotingstekort is onder controle en daalt spectaculair naar dit jaar en ook in de komende jaren. Een sterke VVD in de Eerste Kamer ondersteunt het beleid dat deze groei mogelijk maakt. VVD: Koersvast in Nieuwegein, de provincie Utrecht en in Nederland!
Meer informatie over de resultaten en plannen van de VVD in de provincie Utrecht kunt u vinden via: http://vvdpsutrecht.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk