Klimaatfietstocht Nieuwegein

Op zaterdag 9 juli organiseren De Groene Dorpskerk, Samen Duurzaam Nieuwegein en Bloeiend Nieuwegein gezamenlijk weer een fietstocht om te laten zien wat er allemaal al gebeurt in Nieuwegein om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Eind oktober 2021 werd de eerste klimaatfietstocht gehouden in Nieuwegein. Dit is alweer de derde fietstocht.

Wil je medoen aan deze fietstocht, meld je dan aan door een emailtje te sturen naar: sdnvoort@gmail.com o.v.v. je naam en het aantal personen. Deze fietstocht vindt plaats op zaterdag 9  juli aanstaande om 10.00 uur en start bij de Dorpskerk aan de Nedereindseweg 1 in Jutphaas. Rond 12.00 uur zal de tocht ook op deze lokatie worden afgesloten met een kop koffie of thee.

Bij slecht weer wordt de fietstocht uitgesteld. De deelnemers zullen hierover op de hoogte worden gesteld uiterlijk vrijdagmiddag 8 juli per e-mail. Bij een beetje dreiging gaat het gewoon door. Het maximaal aantal deelnemers is ca. 20. Indien er meer inschrijvingen zijn, zal er worden bekeken of er nog een tocht kan worden georganiseerd.

Klimaatverandering
Extreme hitte, droogte, maar ook overstromingen, komen in Nederland steeds vaker voor. We moeten dus maatregelen nemen tegen de gevolgen en daarmee tegelijkertijd de natuur herstellen. In Nieuwegein gebeurt al veel maar je herkent het soms niet gemakkelijk.

Verborgen parels zichtbaar maken
De Klimaatfietstocht leidt je in ongeveer twee uren langs een aantal van de genomen maatregelen. Je zult zien dat veel maatregelen niet alleen effect hebben op het aanpassen aan de klimaatverandering, maar ook positief zijn voor de biodiversiteit.

Erik van de Voort, één van de inititatiefnemers van de fietstocht: ‘Je hoort tijdens de tocht dat veel Nieuwegeinse vrijwilligers(organisaties) actief zijn voor duurzame ontwikkeling, een veelomvattend thema, van onze stad. We willen iedereen graag kennis laten maken met deze initiatieven. We zien tijdens de tocht bijvoorbeeld bestrijding van hittestress, grote bloemenperken, duurzame buurttuin, klimaatplein en Natuurkwartier. We starten met een korte inleiding en onderweg stappen we regelmatig af om een korte toelichting te geven.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk