Kleinere schoolpleinen voor woningbouw?

Onze gemeente heeft het plan opgevat om een onderzoek te doen naar de grootte van de schoolpleinen. Volgens het college hebben de scholen te grote pleinen in verhouding met het aantal leerlingen. De gemeente wil die overdadige grootte verkleinen en gebruiken voor woningbouw of iets anders.Motieven hiervoor liggen in de sfeer van terugdringing van het vandalisme en verlaging van de kosten van het onderhoudsintensief openbaar groen dat langs de schoolpleinen aanwezig is.

De gemeente heeft blijkbaar het idee dat scholen beschikken over hectaren aan plein die geschikt is voor woningbouw. De vraag rijst of het bouwen van een enkele woning op voormalig schoolgrond de veiligheid wel zo verhoogd. (wie wil er trouwens pal op een school zitten, en krijgt de toekomstige bewoner de taak om jongeren in de gaten te houden?) Op deze wijze zit de gemeente weer voor een dubbeltje op de eerste rang en zijn hekken wellicht overbodig. Terwijl gebleken is dat dit middel juist vandalisme vermindert.

Wat gebeurt er als een school weer groeit? Wordt er dan een woning afgebroken voor noodzakelijke pleinbehoefte?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk