Kids moving the world op De Veldrakker

Al gedurende twee jaar wordt in de groepen 5 tot en met 8 van obs De Veldrakker regelmatig aan het project Kids Moving the World gewerkt. Kids Moving the World ondersteunt het School Feeding project van het World Food Programme van de Verenigde Naties. Dit project zorgt ervoor dat kinderen in landen met voedselproblemen naar school kunnen en daar minimaal één voedzame maaltijd per dag krijgen. Kids Moving the World wil kinderen in Nederland bewust maken van de situatie van leeftijdsgenootjes in landen met voedselproblemen. Hiertoe zijn lespakketten ontwikkeld die goed aansluiten bij de huidige onderwijspraktijk. Deze lespakketten worden gratis aan basisscholen in Nederland aangeboden. Scholen kunnen een keuze maken uit twee modules die op verschillende manieren de stof benaderen en behandelen. Op De Veldrakker koos men voor de module met een voorbereiding in de klas en een “Kids Kist”. Met de praktische opdrachten uit deze kist kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag gaan en ontdekken ze spelenderwijs het land Malawi. Voor de groepen 5/6 en 7/8 zijn er verschillende versies.
Voor groep 5/6 worden de lessen uitgewerkt in thema’s uit de directe omgeving van het kind zoals school, thuissituatie, voedsel en spel.
Voor groep 7/8 ligt het accent meer op een regio of het land als geheel. Ter voorbereiding geeft de eigen leerkracht twee algemene lessen over het project. Daarna krijgen de scholen bezoek van een Game Guide van Kids Moving the World aangeboden. De Game Guide is een vrijwilliger van Kids Moving the World die wordt geselecteerd en getraind om een gastles in de klas te geven. Marlon Bakboord is de Game Guide van De Veldrakker. Hij is een vrijwilliger uit het bedrijfsleven die, in het kader van maatschappelijk bewust ondernemen, van zijn bedrijf tijd en ruimt krijgt om dit werk te doen. Marlon komt iedere week een ochtend. In groep 5/6 wordt met vriendenboekjes gewerkt. In deze vriendenboekjes vertellen kinderen uit Malawi iets over zichzelf, hun familie, bezigheden en bijvoorbeeld wat ze later willen worden. Aan de hand van de informatie uit de vriendenboekjes gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met onder andere knutselopdrachten, waarbij ze door middel van samenwerking tot oplossingen moeten komen voor bepaalde problemen.
Afgelopen dinsdag maakten enkele leerlingen van groep 5/6 zelf pindakaas die de hele klas natuurlijk wilde proeven. Andere leerlingen maakten een beeldverhaal voor mensen die niet kunnen lezen. Ook knutselden ze rammelende regenmakers en een vlot, dat ze voor de foto wel even wilden demonstreren.
In groep 7/8 werken de leerlingen aan projecten. Zij kunnen bijvoorbeeld per groepje een dorp in Malawi vertegenwoordigen. Door middel van praktische opdrachten proberen zij de leefbaarheid in het eigen dorp te verbeteren. Om oplossingen hiervoor te vinden moeten ze samenwerken. Het project Kids Moving the World wil kinderen in Nederland bewust maken van het dagelijks leven van leeftijdsgenootjes in landen met voedselproblemen. Hierbij leren zij de verschillen maar ook de overeenkomsten met deze kinderen kennen. De Veldrakker overweegt voor dit project volgend jaar een sponsorloop te organiseren. Voor meer informatie www.kidsmovingtheworld.nl of www.veldrakker.nl 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk