Keuzes voor winkelcentra van de toekomst

Keuzes voor winkelcentra van de toekomst

Zo’n vijftig bewoners, winkeliers, eigenaren en beheerders van winkelcentra waren op uitnodiging van de gemeente aanwezig tijdens de keuzesessies voor de nieuwe winkelvisie. Zij deelden in een gesprek hun wensen over de Nieuwegeinse winkelcentra van de toekomst. Op 26 en 27 september kwamen de dilemma’s aan bod die bij de realisatie van de ambities een rol spelen. Dat leverde ook deze ronde geanimeerde stadsgesprekken op. Eerder stelde de gemeenteraad al de ambities, die ook tijdens gesprekken in de stad tot stand zijn gekomen, voor de winkelvisie vast. De focus luidt: een winkel om de hoek, de klant centraal, ruimte voor ondernemerschap en samenwerking. Wethouder Johan Gadella van Economische Zaken gaf een bevlogen aftrap van de avond.

Bij de invulling van die ambities komen vragen op. Vragen als: dagelijkse boodschappen om de hoek, hoe geef je dat vorm? Moet er meer ruimte komen voor winkels, bijvoorbeeld qua uitbreiding voor supermarkten of in een nieuwe woonwijk of vanuit een woonhuis? Maar ook: is regelgeving nuttig of bittere noodzaak? Wat vinden we van standplaatsen (= vaste kramen) bij een winkelcentrum? In de toekomst verruimen of beperken? Natuurlijk ging het gesprek ook over webwinkelen en het afhalen van internetaankopen. De vraag klonk of afhalen ook mogelijk moet worden op bedrijventerreinen of in de woonwijken zelf. En samenwerking binnen en tussen winkelcentra kwam aan bod. Hoe organiseer je zoiets? Alle aanwezigen maakten ook echt hun keuze door met een sticker per dilemma aan te geven hoe ze het in de toekomst graag zouden zien.

Momenteel worden alle standpunten meegenomen in de totstandkoming van de winkelvisie. Binnen enkele weken krijgt het college van B&W de concept winkelvisie voorgelegd om vrij te geven voor inspraak. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment iedereen nog twee weken de tijd heeft om een inspraakreactie te geven op de daadwerkelijke winkelvisie. De gemeente kondigt dat moment in het Gemeenteblad op www.overheid.nl aan en met een publicatie op de gemeentepagina in De Molenkruier.

De winkelmarkt is volop in ontwikkeling. Het huidige winkelbeleid wat in 2010 is vastgesteld heeft onvoldoende antwoord op nieuwe initiatieven. Samen met bewoners en ondernemers maakt de gemeente de nieuwe winkelvisie.

winkelvisie

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk