Juridische Zaken en Veiligheid (2001/9364)

Een drietal burgers heeft bezwaren ingediend tegen de verleende bouwvergunning ten behoeve van nieuwbouw van een woning op het perceel hoek Utrechtsestraatweg/De Bruijnstraat.

Het college vindt deze bezwaren ongegrond. De bouwvergunning is met toepassing van artikel 19, tweede lid, WRO verleend. Het bouwproject past binnen de voorwaarden van Gedeputeerde Staten, zoals vermeld in hun circulaire van 4 april 2000. De bezwaren zijn niet van dien aard dat een bouwvergunning in redelijkheid niet verleend had kunnen worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk