Juridische zaken en veiligheid (2001/6925 2001/7191)

Bij besluit van 28 maart 2001 heeft het college standplaatsvergunning geweigerd aan de heer Adelaar (snackwagen) en de heer Hessing (bloemenkraam) de locatie winkelcentrum Galecop. Hiertegen hebben beiden een bezwaarschrift ingediend.

Heroverweging van het eerdere besluit is reden om de bezwaarschriften gegrond te verklaren en de aanvragen om standplaatsvergunning opnieuw in behandeling te nemen. Bij het opnieuw in behandeling nemen van de aanvragen zal het voornemen tot vergunningverlening openbaar bekend gemaakt worden, om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun belangen kenbaar te maken. Hierna zal definitief beslist kunnen worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk