Jaarverslag Klachten 2009

In 2009 zijn er 92 nieuwe klachten binnengekomen. In vergelijking met 2008 is sprake van een daling van 4%. Dit is geen forse daling, ten opzichte van 2007 (151 binnengekomen klachten) is echter nog steeds sprake van een flinke daling. Het spreekt voor zich dat de afdelingen ook in 2010 aandacht moeten blijven houden voor een continue verbetering van cfë dienstverlening. De gemiddelde doorlooptijd van de afdoening van formele en informele klachten is in 2009 gestegen (formele klachten: 25% ten opzichte van 2008, informele klachten: 14% ten opzichte van 2008). De gemiddelde doorlooptijd van de afdoening valt weliswaar nog binnen de wettelijke termijn, de afdelingen moeten in 2010 aandacht besteden aan een vlotte afdoening van de binnengekomen klachten.
In 2009 is het aantal gegronde klachten ten opzichte van 2008 met 13% gedaald. Het aantai ongegronde klachten is daarentegen ten opzichte van 2008 met 13% gestegen, wat op beide punten een positief resultaat is. De afdelingen hebben hiertoe de derde aanbeveling uit het Jaarverslag Klachten 2008 ter harte genomen. In 2010 blijft het voor alle afdelingen van belang iedere klacht ter beoordeling aan de klachtencoördinator voor te leggen. Dit om een juiste registratie en het volgen van de juiste procedure te bereiken. Verder zal de burger ook in 2010 door verschillende media worden geïnformeerd over de Klachtenregeling Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren