Actie Utrechtrechtsestraatweg 30 km per uur

Een aantal bewoners van Huis de Geer zijn gestart met een actie om de maximaal toegestane snelheid op de Utrechtsestraatweg terug te dringen. De Utrechtsestraatweg is een belangrijke fiets- en busverbinding met Utrecht. In de spits maken tientallen bussen en honderden fietsers gebruik van deze weg.

Het is een prachtige weg met aan de ene zijde het Merwedekanaal en aan de andere kant mooie huizen. De straat zelf is kaarsrecht en voor een automobilist niet eenvoudig om de kilometerteller bij 50 km/uur te laten stoppen. Ook bussen die buiten dienst zijn, de zogenaamde 999 bussen – die officieel geen gebruik mogen maken van de Utrechtsestraatweg – rijden met een hoge snelheid wel door de straat richting de remise. Hoge snelheden in combinatie met de vele fietsers leveren vaak gevaarlijke situaties op.

De actie die door een aantal bewoners is gestart, is hier te vinden en kan door medestanders ondertekend worden. Het doel is deze petitie half februari aan te bieden aan de Gemeente Nieuwegein om hen ertoe te bewegen maatregelen te treffen die de snelheid moeten terugdringen. Op die manier hopen de bewoners aan en om de Utrechtsestraatweg een veiligere route te maken voor fietsers, brommers, scooters, auto’s, bussen en overig wegverkeer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk