Jaarrekening 2008 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

De jaarrekening 2008 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden sluit met een positief saldo van € 627.222 vóór resultaatbestemming. Na resultaatbestemming is er nog een voordelig saldo van € 26.850.Het recreatieschap stelt voor om het overschot op de rekening 2008 toe te voegen aan de reserve nieuw beleid. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Nieuwegein blijft binnen het beschikbare budget.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk