Investeren in een toekomstbestendig Natuurkwartier

Jaarlijks genieten ruim 100.000 mensen van allerlei activiteiten in het Natuurkwartier in park Oudegein. Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in deze behoefte, is het volgens het college van B&W noodzakelijk het huidige Milieu Educatie Centrum (MEC) te vervangen door een nieuw, energiezuinig multifunctioneel gebouw. Ook het onderkomen van de geiten moet vervangen worden. Het college vraagt aan de gemeenteraad akkoord te gaan met dit voorstel, waardoor ook nieuwe aantrekkelijke functies kunnen worden toegevoegd. Denk daarbij aan kleinschalige horeca gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het voorstel wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op donderdag 27 juni in de commissievergadering en op donderdag 11 juli in de raadsvergadering.

Kwaliteit
Wethouder Marieke Schouten: “Als Nieuwegein kunnen we heel trots zijn op ons park Oudegein. Het Natuurkwartier is in het park een belangrijke ontmoetingsplaats voor iedereen. Het gebouw is echter sterk verouderd en heeft onvoldoende faciliteiten voor de bezoekers. Met de nieuwbouw willen we de historische, landschappelijke, maatschappelijke en recreatieve waarden van het Natuurkwartier versterken. In het toekomstige MEC worden diverse functies gecombineerd, zoals educatie maar ook kleinschalige horeca. Ook worden de sanitaire voorzieningen verbeterd. Het nieuwe MEC wordt geheel duurzaam gebouwd. Zo wordt het een inspirerend voorbeeld van hoe je omgaat met duurzame energie en grondstoffen en blijft het een omgeving waar veel te beleven valt in de natuur en met de vele dieren. Naast de vernieuwingsplannen, is de Historische Kring bezig met een plan om de museumfunctie uit te breiden. De thema’s natuur, duurzaamheid en cultuurhistorie vormen daardoor een rode draad in allerlei educatieve en recreatieve activiteiten, zoals excursies, kinderactiviteiten, lezingen, cursussen en evenementen.”

Nieuwbouw
Het college heeft onderzoek laten doen naar de vraag hoe de doorontwikkeling eruit kan komen te zien. Het gebouw vernieuwen of vervangen? De conclusie is dat nieuwbouw de beste optie is. Het gebouw heeft zijn beste tijd gehad en voldoet zowel binnen als buiten niet meer aan de huidige eisen van gebruik. Het gebouw is in de winterperiode niet goed te verwarmen, waardoor de energiekosten hoog zijn. De ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw zijn beperkt, waardoor het niet meer aansluit bij het gewenste gebruik. Het is niet mogelijk om de functies uit te breiden en daardoor is het in zijn huidige vorm niet voldoende exploitabel te maken voor andere partijen.

Samenwerken
De doelstelling van het MEC is samenwerken met diverse partijen voor wie natuurbeleving en/of natuureducatie belangrijk is. Het afgelopen jaar is er actief gezocht naar nieuwe (commerciële) partijen die deze waarde kunnen toevoegen. De partijen voegen nieuwe programmering toe en leveren ook huurinkomsten op. Het gaat om de volgende functies: sociale horeca, buitenschoolse opvang en een kennis- en ontwikkelcentrum voor groene verblijfsrecreatie.

Bestaande en nieuwe organisaties moeten samen verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van het gebied, maar ook voor het gebruik, beheer en onderhoud ervan. De rol van de gemeente blijft eigenaar en verhuurder (grond blijft eigendom gemeente). De deelnemende organisaties zijn voornemens om een intentieverklaring op te stellen met de gemeente. In deze intentieverklaring borgen betrokken organisaties de uitgangspunten en doelen van de samenwerking. Het is belangrijk om dit proces als gemeente te faciliteren. De volgende stap is het onderzoeken hoe de samenwerking in het gebied goed geregeld kan worden in een organisatiemodel.

Unieke ontmoetingsplek voor jong en oud
Het Natuurkwartier Nieuwegein is een uniek groen en historisch gebied midden tussen de stadse stenen. Het Natuurkwartier is een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud en levert hiermee een bijdrage aan de sociale cohesie en welbevinden van de inwoners van Nieuwegein. Het Natuurkwartier wordt in de toekomst nog meer een plek waar inwoners graag met het gezin, familie, vrienden, buren of collega’s naar toe gaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren